7ος χρόνος, ημέρα 2177η
Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021

Η μεγάλη επιστροφή των ελληνικών τραπεζών

Η μεγάλη επιστροφή των ελληνικών τραπεζών

Το δεύτερο τρίμηνο ήταν μια περίοδος σημαντικής και ουσιαστικής βελτίωσης για τους συστημικούς εκπροσώπους του τραπεζικού κλάδου. Οι τράπεζες κατάφεραν να διατηρήσουν τις βασικές γραμμές των εσόδων τους σε ικανοποιητικό επίπεδο παρά τη μείωση των εντόκων στοιχείων ενεργητικού κατά 10,4 δισ. ευρώ λόγω των τιτλοποιήσεων χαρτοφυλακίων χορηγήσεων που βρίσκονταν σε καθυστέρηση (ΜΕΔ).

Το εισόδημα από τόκους αυξήθηκε στο β’ τρίμηνο στα 1,41 δισ. ευρώ από 1,394 δισ. ευρώ στο α’ τρίμηνο αποτέλεσμα της διάθεσης νέων δανείων, της διατήρησης των spreads χορηγήσεων αλλά και του εσόδου από τη χρήση των βραχυπρόθεσμων γραμμών χρηματοδότησης της ΕΚΤ οι οποίες έχουν αρνητικό επιτόκιο. Ακόμα πιο εντυπωσιακά ήταν τα έσοδα από προμήθειες τα οποία έφθασαν τα 386 εκατ. ευρώ επίδοση ρεκόρ από το τέταρτο τρίμηνο του 2014. Το οργανικό κόστος έπεσε στα 942 εκατ. ευρώ (α’ τρίμηνο 1,048 δις ευρώ) εμφανίζοντας τις εξοικονομήσεις της μείωσης του προσωπικού και του εξορθολογισμού του δικτύου.

Η βελτίωση της εικόνας των ΜΕΔ μπορεί να χαρακτηριστεί και ως θεαματική: Στα δάνεια εσωτερικού ο λόγος έναντι του συνόλου χορηγήσεων βρίσκεται στο 19,7% ή 27 δισ. ευρώ, είναι ο χαμηλότερος από το 2016 (από τότε δηλαδή που υπάρχουν στοιχεία από την ΤτΕ) ενώ οι καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών έπεσαν στο 12,9%, το χαμηλότερο επίπεδο από το τρίτο τρίμηνο του 2011.

Η κάλυψη των ΜΕΔ βρίσκεται σε συστημικό επίπεδο στο 51% (με διακυμάνσεις ωστόσο μεταξύ των τραπεζών) ενώ αθροίζοντας την αξία των καλυμμάτων οι τράπεζες εμφανίζουν βαθμό συνολικής κάλυψης 107,2%.

Η πρόοδος που συντελέστηκε στο β’ τρίμηνο στη μείωση των ΜΕΔ ήταν 13,4 δισ. ευρώ με τον ρυθμό να ανεβαίνει στο β’ εξάμηνο όπου αναμένεται τιτλοποιήσεις από Eurobank (5,1 δισ. ευρώ Mexico) Πειραιώς (3,2 δισ. ευρώ Sunrise III, Shipping) Alpha Bank (7,0 δισ. ευρώ Cosmos, Orbit, Sky) και Εθνική Τράπεζα (6 δισ. ευρώ, Frontier).

Στις συναλλαγές αυτές δεν περιλαμβάνονται διαγραφές και «θεραπείες» κόκκινων δανείων που θα βελτιώσουν περαιτέρω την εικόνα του συστήματος. Σε ότι αφορά την τα δάνεια που βγαίνουν από αναστολές πληρωμών η εικόνα είναι καλύτερη από τις αρχικές εκτιμήσεις καθώς το μέγεθος κινείται σε μονοψήφια ποσοστά κατά μέσο όρο έναντι του 20% που ήταν στο αρχικό πλάνο του 2021.

Σε επίπεδο δεικτών φερεγγυότητας οι αυξήσεις κεφαλαίου, η μετατροπή των CoCos της Πειραιώς και η οργανική κερδοφορία συγκράτησαν τις απώλειες των πιστωτικών απομειώσεων με το σύστημα να βρίσκεται στο 13,9% ή 11,9% με όλες τις προσαρμογές για την οδηγία της Βασιλείας ΙΙΙ.

Οι καταθέσεις σε ενοποιημένο επίπεδο επέστρεψαν στα επίπεδα του 2014 (197 δισ. ευρώ) ενώ ο λόγος δανείων προς καταθέσεις υποχώρησε στο 70% επίπεδο που δεν έχει προηγούμενο τα τελευταία 20 χρόνια για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Το κόστος που ανέλαβαν Alpha Bank και Πειραιώς για τις τιτλοποιήσεις οδήγησε την τελική γραμμή σε ζημιές 3,9 δισ ευρώ. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των τραπεζών κινούνται στο β’ τρίμηνο στην περιοχή των 470 εκατ. ευρώ δίνοντας μια προβολή απόδοσης 8% στο σύνολο της χρήσης.

Οι ελληνικές τράπεζες στο τέλος του έτους με βάση τον προγραμματισμό των τιτλοποιήσεων θα έχουν μονοψήφια επίπεδα ΜΕΔ και όπως όλα δείχνουν θα βρίσκονται στο 6% στο τέλος της επόμενης χρονιάς.

Το βασικό ζητούμενο της εξυγίανσης των ισολογισμών έχει σχεδόν επιτευχθεί και ένα νέο ζητούμενο έχει πάρει τη θέση του: Αυτό της απόδοσης των κεφαλαίων, της δημιουργίας ισχυρής απόδοσης η οποία θα δώσει τη δυνατότητα αφενός να ανταμειφθούν οι μέτοχοι οι οποίοι δεν έχουν δει μερίσματα από τη χρήση του 2007 αφετέρου θα δικαιολογήσει αποτιμήσεις ανάλογες με αυτές που ισχύουν στον τραπεζικό κλάδο πανευρωπαϊκά.

Η κίνηση να της Eurobank να ξεκινήσει την συζήτηση του μερίσματος με τις εποπτικές αρχές στο ξεκίνημα του 2022 ανοίγει το δρόμο για την επιστροφή στην κανονικότητα. Όχι άδικα το ταμπλό της έχει δώσει προβάδισμα στην αποτίμηση έναντι των άλλων τραπεζών.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.