8ος χρόνος, ημέρα 2394η
Κυριακή, 22 Μαΐου 2022

Η Εθνική αλλάζει το παιχνίδι στην αγορά των κόκκινων δανείων με το Frontier

Η Εθνική αλλάζει το παιχνίδι στην αγορά των κόκκινων δανείων με το Frontier

Αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού στη δυναμική δευτερογενή αγορά των κόκκινων δανείων το πακέτο Frorntier των 6,1 δισ. ευρώ της Εθνικής Τράπεζας. Οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές που υπέβαλαν καταρχήν μη δεσμευτικές προσφορές έχουν ήδη συστήσει συμμαχίες με εγχώριους διαχειριστές, ρίχνοντας στη μάχη της διεκδίκησης του μεγάλου πακέτου, όλα τα όπλα.

Ένα από τα φαβορί για τον τελικό γύρο της διεκδίκησης -αν μπορεί κανείς να μιλήσει με τέτοιους όρους σε περιβάλλον τόσο έντονου ανταγωνισμού- θεωρείται το δίδυμο Fortress - DoValue, το οποίο θα υποβάλλει κοινή προσφορά με την Bain Capital.

Fortress και η Bain Capital είναι βασικοί μέτοχοι της doValue Ιταλίας που είναι ο μητρικός όμιλος της doValue Ελλάδας. Στην Ελλάδα η Fortress εκπροσωπείται από την εταιρεία Grifon Capital.

Σοβαρό ενδιαφέρον φαίνεται να έχει και η Ιntrum η οποία ήδη τρέχει τις δύο τιτλοποιήσεις των 14 δισ. ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς και έχει ρίξει μεγάλο βάρος εκεί. Επίσης, δεν πρέπει να αποκλειστούν τρεις ακόμη ενδιαφερόμενοι, η Pimco, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα σε κοινό σχήμα με τη συμμετοχή της Quant και της Carval Investors.

Ισχυρό σχήμα είναι αυτό της Davidson Kempner με τη Cepal. H εταιρεία ολοκλήρωσε πρόσφατα τη συμφωνία με την Alpha Bank για το project Galaxy και την εξαγορά της Cepal.

Από το VDR έχουν περάσει ακόμη η Β2Κapital, η SFM, η SRC Capital και η Angelo Gordon, ενώ έκαναν την εμφάνισή του και μικρότεροι, σε μέγεθος servicers όπως η Waterfall κ.α.

Να σημειωθεί ότι η κεφαλαιακή επίδραση της τιτλοποίησης Frontier στην Εθνική Τράπεζα θα είναι μηδενική, και αυτό σχετίζεται με τις υψηλές εξασφαλίσεις κατά βάση προβληματικών στεγαστικών δανείων, με εγγυήσεις ακίνητα και κάλυψη πιθανής ζημίας από την αντίστοιχη μείωση του μέσου σταθμισμένου ενεργητικού.

Το χρονοδιάγραμμα

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τη σφοδρότατη επέλαση του δεύτερου κύματος της πανδημίας του Covid – 19 η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας είναι αποφασισμένη να τηρήσει απαρέγκλιτα το χρονοδιάγραμμα του project Frontier για το οποίο έχει ενημερώσει πρόσφατα τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Η Τράπεζα θα λάβει, μέσα στο πρώτο τρίμηνο, τις μη δεσμευτικές προσφορές, ενώ οι δεσμευτικές προσφορές, η επιλογή του προτιμητέου επενδυτή και η υπογραφή της συναλλαγής θα πραγματοποιηθούν στο δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Με τη συναλλαγή Frontier η Εθνική Τράπεζα μειώνει πάνω από 60% το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων της, με τον δείκτη των NPEs να μειώνεται στο 12% (από σχεδόν 30% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020) και το ύψος των προβληματικών δανείων να υποχωρεί στα 3,9 δισ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο Frontier αποτελείται από 190.000 δάνεια, 80.000 δανειοληπτών τα οποία έχουν σε ποσοστό 90% εξασφαλίσεις σε ακίνητα, το 77% των δανείων της τιτλοποίησης είναι στεγαστικά, το 18% επιχειρηματικά και μικρά επαγγελματικά και το 5% καταναλωτικά.

Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι πριν από περίπου δύο εβδομάδες, η Εθνική ολοκλήρωσε τη μετάπτωση του χαρτοφυλακίου γνωστού ως «Project Icon» μη εξυπηρετούμενων δανείων με συνολικές απαιτήσεις ύψους σχεδόν 2,6 δισ. ευρω, στη doValue.

Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο της Εθνικής Τράπεζας που αποτελείται κυρίως από εξασφαλισμένα δάνεια μεγάλων, μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, από περισσότερους από 1.500 οφειλέτες ανά την Ελλάδα είχε εξαγοραστεί από την Bain Capital Credit. Η doValue υπέγραψε συμφωνία διαχείρισης με την Bain Capital Credit.