ΓΔ: 923,66 -2,17 (-0,23 %)

Τζίρος: 29,91 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2052η
Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021

ΓΔ: 923,66 -2,17 (-0,23 %)

Τζίρος: 29,91 εκατ. €   RT

ΓΕΚ Τέρνα: Με ποσοστό 9,38% το ολλανδικό fund Reggeborgh Invest

ΓΕΚ Τέρνα: Με ποσοστό 9,38% το ολλανδικό fund Reggeborgh Invest

Σημαντική θέση στη ΓΕΚ Τέρνα απέκτησε πλέον το ολλανδικό fund Reggeborgh Invest B.V. καθώς μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής απέκτησε περίπου 8% από τον μέτοχο κ. Νίκο Κάμπα, ανεβάζοντας πλέον το ποσοστό του στο 9,3848%.

Πριν τη συναλλαγή το ολλανδικό fund είχε θέση στον όμιλο, καθώς έλεγχε 1.432.213 μετοχές, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 1,3848 % του μετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΚ Τέρνα. Μετά τη συναλλαγή, ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου του Reggeborgh Invest B.V. ανέρχεται σε 9.706.076, ήτοι ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 9,3848% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η συναλλαγή, όπως ανακοίνωσε η ΓΕΚ Τέρνα έγινε στις 30 Μαρτίου 2018 εξωχρηματιστηριακά, ενώ πωλητής είναι ο μέτοχος κ. Νίκος Κάμπας. Η ανακοίνωση έγινε καθ'' ότι πλέον το ολλανδικό fund ξεπέρασε το κρίσιμο ποσοστό του 5%, οπότε, δια νόμου, υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης.

Στην ίδια ανακοίνωση, η μέτοχος Reggeborgh Invest B.V. δήλωσε ότι δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα και δεν ελέγχει άλλη επιχείρηση/επιχειρήσεις που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.