8ος χρόνος, ημέρα 2440η
Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022

Epsilon Net: Οι επερχόμενες εξαγορές και οι προβλέψεις για αύξηση 50% στον τζίρο

Epsilon Net: Οι επερχόμενες εξαγορές και οι προβλέψεις για αύξηση 50% στον τζίρο

Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 50% (περί τα 25 εκατ. ευρώ) φθάνοντας τα 75 εκατ. ευρώ, και EBITDA τουλάχιστον στο 30% του τζίρου της, προβλέπει η διοίκηση της Epsilon Net ότι μπορεί να επιτύχει για το 2022, υπολογίζοντας ουσιαστικά κυρίως τη θετική επίδραση από την πρώτη χρονιά όπου θα μπορεί να ενοποιήσει πλήρως τις εταιρείες που πρόσθεσε στο άρμα της τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Η εταιρεία που ανακοίνωσε για άλλη μια φορά αποτελέσματα που τρέχουν σε όλες τις γραμμές με τριψήφια αύξηση, έχοντας ισχυρό ταμείο με ταμειακά διαθέσιμα 23,35 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 41,45 εκατ. ευρώ και δανεισμό που υπολείπεται κατά 5,48 εκατ. ευρώ στο σύνολό του τα ταμειακά διαθέσιμα, σχεδιάζει την τρέχουσα χρήση να ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο τη θέση της στην εγχώρια αγορά πληροφορικής μέσω εξαγορών και συνεργασιών, αλλά και με την παράλληλη ωρίμανση των επενδύσεων – εξαγορών που έχει ήδη πραγματοποιήσει.

Η διοίκηση στοχεύει η εταιρεία το 2022 να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ιδιωτικού τομέα, να επεκταθεί η αποδοχή των προϊόντων και των υπηρεσιών του Ομίλου, να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο το πελατολόγιο της, επιτυγχάνοντας έτσι την αύξηση του τζίρους της μέσω οργανικής ανάπτυξης, αλλά και νέων εξαγορών.

Οι εξαγορές τις οποίες εξετάζει η διοίκηση διέπονται σύμφωνα με πληροφορίες από τρία βασικά χαρακτηριστικά: Την προσθήκη νέου πελατολογίου, συμπληρωματικών προϊόντων και ενασχόληση σε κάθετες αγορές ή δραστηριοποίηση σε συμπληρωματικούς τομείς με στόχο να διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις προς όλους τους πελάτες της από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο.

Ήδη με βάση αυτή τη στρατηγική αυτή η εταιρεία πέτυχε την αύξηση της ενεργής εγκατεστημένης πελατειακής βάσης με περισσότερους από 100.000 πελάτες, αλλά και τη διεύρυνση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου, καθώς και την εντατικοποίηση της δραστηριότητάς της σε τομείς όπως π.χ. το Fintech,

Όσον αφορά τη δραστηριοποίηση σε ξένες αγορές, στοχεύει στην περαιτέρω δραστηριοποίηση στις αγορές της Ρουμανίας και της Κύπρου όπου έχει παρουσία μέσω θυγατρικών της Singular Logic σε πρώτη φάση ενώ δεν αποκλείει και ενίσχυση μέσω εξαγορών σε δεύτερο χρόνο όπου αυτό απαιτηθεί.

Οι βασικοί στόχοι του επιχειρησιακού σχεδιασμού για το 2022 περιλαμβάνουν:

  • Τη συνέχιση της εξαιρετικής πορείας της σειράς Web εφαρμογών «Epsilon SMARΤ» για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την προσαρμογή των πολύ μικρών επιχειρήσεων & ελευθέρων επαγγελματιών στο myDATA.
  • Την αξιοποίηση της ενισχυμένης τεχνογνωσίας του Ομίλου στο επιχειρησιακό λογισμικό για μεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις (ERP, CRM, WMS, MOBILE, MIS, σε συνδυασμό με τις λύσεις πιστοποιημένου Παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης και myDATA) καθώς και των εξειδικευμένων εφαρμογών για κάθετες αγορές (Λιανική, Πρατήρια υγρών καυσίμων, Ξενοδοχειακό λογισμικό, Φαρμακεία & Φαρμακαποθήκες).
  • Την περαιτέρω ενίσχυση της υφιστάμενης ηγετικής της θέσης στα συστήματα μισθοδοσίας και HRMS.
  • Την ενίσχυση μέσω της θυγατρικής της εταιρίας PCS, λύσεων FINTECH στους τομείς των συστημάτων για επενδυτικούς οίκους, διαχείρισης επενδύσεων και ασφαλιστικών οργανισμών.
  • Την εκτέλεση ενός νέου στοχευμένου προγράμματος στρατηγικών συνεργασιών και εξαγορών με έμφαση στην ανάπτυξη των λύσεων του ομίλου σε νέες κάθετες αγορές.
  • Τη συνδυαστική αξιοποίηση των ενισχύσεων & των χρηματοδοτικών εργαλείων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων αρχικά του Ταμείου Ανάπτυξης και στη συνέχεια του Αναπτυξιακού Νόμου και του ΕΣΠΑ 2021-2027, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην επιτάχυνση υλοποίησης των επενδύσεων σε νέα πληροφοριακά συστήματα.

Όσον αφορά στα οικονομικά αποτελέσματα που σημείωσε το 2021 ο Όμιλος Εταιρειών Epsilon Net, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2021 ανήλθε σε 50,51 εκατ. € έναντι 21,70 εκατ. € το 2020, σημειώνοντας αύξηση 132,80%, τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 15,09 εκατ. € έναντι 5,23 εκατ. € το 2020, σημειώνοντας αύξηση 188,33%, ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 221,86% ανερχόμενα σε 10,78 εκατ. € έναντι 3,35 εκατ. € το 2020.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου το 2021 διαμορφώθηκαν σε 23,35 εκατ. €, ο μακροπρόθεσμος δανεισμός ανέρχεται σε 8,91 εκατ. €, ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός σε 6,80 εκατ. € ενώ το θετικό καθαρό ταμείο (Net Cash) σε 5,48 εκατ. € παρά την υλοποίηση των σημαντικών εξαγορών της προηγούμενης χρήσης.

Η επίδοση αυτή στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου αποδίδεται από τη διοίκηση στο σημαντικό ρυθμό οργανικής ανάπτυξης (άνω του 50%) αλλά και στη συμβολή στοχευμένων εξαγορών.

Να σημειωθεί ότι η σημαντική διεύρυνση των μεγεθών, μέσω των σημαντικών εξαγορών της προηγούμενης περιόδου, δεν αποτυπώνεται στο σύνολό της στα οικονομικά αποτελέσματα του 2021, αφού η συμμετοχή της Epsilon SingularLogic στα μεγέθη του Ομίλου αφορά μόνο τους 10 μήνες του έτους, της Technolife 7 μήνες (εξαγορά Ιούνιος 2021), της iQom 4 μήνες (εξαγορά Σεπτέμβριος 2021), της PCS 2 μήνες (εξαγορά Νοέμβριος 2021), ενώ η πρόσφατα εξαγορασθείσα CSA Pharmakon δεν συμμετέχει καθόλου στα αποτελέσματα του 2021 (εξαγορά Ιανουάριος 2022).