ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε 1,6% ο δείκτης τιμών καταναλωτή τον Ιούνιο

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε 1,6% ο δείκτης τιμών καταναλωτή τον Ιούνιο

Μείωση 1,6% έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 με το 2018 κατέγραψε ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του Ιουνίου.

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Ιούνιο 2020, σε σύγκριση με τον Μάιο 2020, δεν παρουσίασε μεταβολή έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2019 – Ιουνίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2018 - Ιουνίου 2019, παρουσίασε μείωση 0,3% έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2018 - Ιουνίου 2019 με το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2017 - Ιουνίου 2018.