Ελλάκτωρ: Ξεπέρασε το 5% το ποσοστό που ελέγχει το Reggeborgh Invest

Ελλάκτωρ: Ξεπέρασε το 5% το ποσοστό που ελέγχει το Reggeborgh Invest

Ξεπέρασε το 5% φτάνοντας στο 5,436% από 4,96% προηγουμένως το ποσοστό που ελέγχει το ολλανδικό fund Reggeborgh Invest στην Ελλάκτωρ, όπως ανακοίνωσε επίσημα τη Δευτέρα η εισηγμένη.

Πιο αναλυτικά, η Ελλάκτωρ γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου αναφορικά με σημαντική μεταβολή ποσοστού στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου, το Reggeborgh Invest B.V. με έδρα το Rijssen της Ολλανδίας, στις 16 Σεπτεμβρίου, ανέβασε το μερίδιό του άνω του 5%.

Μετά τη συναλλαγή λοιπόν, ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι άμεση συμμετοχή ανήλθε στο 5,4360% (ήτοι 11.647.870 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές).

Τέλος αναφέρεται ότι, την 10.09.2020 απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Call Option) 26.882.023 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Ελλάκτωρ AE, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,5457% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εισηγμένης. Η ημερομηνία λήξης είναι 180 ημέρες μετά την 10.09.2020 και η περίοδος άσκησης/μετατροπής είναι μεταξύ της 1ης και της 180ης ημέρας μετά την 10.09.2020.

Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, ως αποτέλεσμα πιθανής μελλοντικής άσκησης των ανωτέρω δικαιωμάτων προαίρεσης (Call Option), θα διαμορφωθεί ως εξής: άμεση συμμετοχή 17,9817% (ήτοι 38.529.893 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές), έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 17,9817% (ήτοι 38.529.893 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. Πρόσθετες πληροφορίες – Παρατήρηση.

Η αγορά των μετοχών πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Reggeborgh Invest B.V. δεν ελέγχεται από κανένα φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3556/2007 και δεν ελέγχει καμιά άλλη οντότητα που να κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής στην εκδότρια Ελλάκτωρ ΑΕ.