Ελεγκτικό σχέδιο για τις επιχειρήσεις - Πώς θα γίνουν οι έλεγχοι

Παρασκευή 02 Αυγούστου 2019, 08:09
-A +A
Ελεγκτικό σχέδιο για τις επιχειρήσεις - Πώς θα γίνουν οι έλεγχοι

Του Προκόπη Χατζηνικολάου

Από τη βάσανο των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα περάσει κάθε μικρομεσαία επιχείρηση και ελεύθερος επαγγελματίας που θα επιλέγουν για φορολογικό έλεγχο, όπως προκύπτει από το νέο πρόγραμμα ελέγχου φυσικών και νομικών προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Στόχος της εφορίας είναι η αποκάλυψη φοροδιαφυγής και η διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου. Από την άλλη πλευρά με τον τρόπο αυτό η ΑΑΔΕ επιχειρεί να «σπρώξει» όσες επιχειρήσεις χρωστούν στο ελληνικό δημόσιο στη ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία η νέα ρύθμιση και να εισρεύσουν χρήματα στον κρατικό κορβανά.

Κατά την προετοιμασία του ελέγχου, μετά την έκδοση της σχετικής εντολής, θα εξετάζονται:

1. Αν έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις για κάθε είδους φορολογίας.

2. Εάν είχαν διαπραχθεί φορολογικές παραβάσεις, εάν υπάρχουν κατασχεθέντα βιβλία ή άλλα έγγραφα ή στοιχεία από τα οποία πιθανολογείται ότι προκύπτει φοροδιαφυγή.

3. Στοιχεία διασταυρώσεων, δελτία πληροφοριών και λοιπά στοιχεία από Οργανισμούς, Τράπεζες και λοιπές υπηρεσίες ή αρχές.

4. Στοιχεία που αφορούν εκδότες πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων καθώς και λήπτες εικονικών φορολογικών στοιχείων ή εξαφανισμένους εμπόρους.

5. Ενδείξεις για άρση τραπεζικού απορρήτου.

6. Στοιχεία για τη σύνθεση της συνολικής εικόνας του ελεγχόμενου από τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα.

7. Η υποβολή των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών.

8. Τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία του ελεγχόμενου, με σκοπό τη συνδρομή του τομέα του φορολογικού ελέγχου προς τον τομέα της είσπραξης των εσόδων.

9. Στοιχεία που υπάρχουν στο διαδίκτυο για την λήψη περαιτέρω πληροφοριών αναφορικά με την ηλεκτρονική δραστηριοποίηση του ελεγχόμενου προσώπου.

Ταυτόχρονα κατά τον έλεγχο των ελεγχόμενων φορολογικών ετών, θα εξετάζονται, τα έγγραφα σύστασης ή νομιμοποίησης της επιχείρησης, η ορθή τήρηση των βιβλίων και έκδοση των φορολογικών στοιχείων, ενδείξεις ή διαφορές που προκύπτουν από διασταυρώσεις καταστάσεων φορολογικών στοιχείων προμηθευτών και πελατών.

Επίσης θα εξετάζονται πληροφορίες και στοιχεία από τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών της ελεγχόμενης επιχείρησης, για τις εισπράξεις, τα εισοδήματά της, της πληρωμές υποχρεώσεων κ.λπ., προκειμένου να γίνει επαλήθευση συναλλαγών, καθώς και από κάθε άλλη πηγή πληροφόρησης που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση.

Στο στόχαστρο θα μπουν και πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία.

Συγκεκριμένα θα εξετάζονται:

1. Μέσω των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων προμηθευτών και πελατών, μεμονωμένες αγορές ή δαπάνες ιδιαίτερα μεγάλης αξίας σε σχέση με τα δεδομένα του ελεγχόμενου προσώπου, ιδίως από προμηθευτές με τους οποίους δεν υπάρχουν συστηματικές συναλλαγές καθώς επίσης και φορολογικά στοιχεία, ιδιαίτερα αυτά με μεγάλη αξία, για τυχόν πλαστότητα, εικονικότητα ή νόθευσή τους.

2. Ο τρόπος διακίνησης των αποθεμάτων και έκδοσης των προβλεπόμενων στοιχείων διακίνησης, καθώς επίσης η δυνατότητα παραγωγής της επιχείρησης, η επάρκεια των υλικών και ανθρώπινων πόρων, η επάρκεια και η καταλληλότητα των αποθηκευτικών χώρων αυτής σε σχέση με τα διακινούμενα αγαθά.

3. Εάν ο τρόπος εξόφλησης των συναλλαγών γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα