8ος χρόνος, ημέρα 2392η
Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022

Άμεση φορολογία με έμμεσο τρόπο

Άμεση φορολογία με έμμεσο τρόπο

Tου Χρήστου Κρίγκα*

Τις τελευταίες μέρες ακούμε για πιέσεις για μείωση αφορολογήτου, μείωση η οποία θα επιφέρει σε μισθωτούς και συνταξιούχους περαιτέρω μείωση των πραγματικών τους εισοδημάτων προς κατανάλωση. Επιπλέον διαπιστώνεται τάση προς  υπερφορολόγηση των συνεπών φορολογουμένων και όσων δεν έχουν την δυνατότητα να αποκρύψουν εισοδήματα. Είναι φανερό ότι καλλιεργείται ένα κλίμα αυξανόμενης έντασης της άμεσης φορολογίας, σε συνδυασμό πάντα με το γεγονός ότι σχεδόν έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια της έμμεσης φορολόγησης, ενώ από την άλλη παρατηρούμε την συνεχόμενη μείωση μισθών για τους εργαζομένους  στην ελεύθερη πλέον αγορά εργασίας.

Αν όλα τα παραπάνω συνεκτιμηθούν έχοντας ακόμη σε εφαρμογή βάσει του ν.4172/2013 τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης, γνωστές ως τεκμήρια, για  κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη και πισίνες αλλά και την δαπάνη προσωπικής διαβίωσης, θα καταλήξουμε στα παρακάτω εύλογα συμπεράσματα.

Με την συνεχόμενη μείωση των εισοδημάτων πως είναι δυνατόν τεκμαρτά ποσά δαπανών διαβίωσης να μην αναπροσαρμόζονται αντίστοιχα. Παρατηρείται ότι εντός του φορολογικού έτους αναπροσαρμόζονται πραγματικά εισοδήματα και φορολογούνται  με αντικειμενικές αξίες διαβίωσης οι οποίες δεν έχουν σχέση με την πραγματική αξία ακινήτων, αυτοκινήτων κλπ. Παράλληλα είμαστε είδη εν αναμονή καθιέρωσης περιουσιολογίου όπως άλλωστε προβλέπεται στις διατάξεις του ν.4336/2015 ελπίζοντας ότι αυτός ο νόμος θα στοχεύει σε πραγματικές αξίες και δεν θα έχει σχέση με την στρεβλή εικόνα των τεκμηρίων.

Θεωρώ άμεσα ότι σε επόμενα νομοσχέδια θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα που δεν απασχολεί μόνο μια μερίδα φορολογουμένων όπως περιστασιακά απασχολουμένους, ανέργους κλπ, αλλά όλους τους φορολογουμένους και να έχει εφαρμογή το τρέχον έτος, εάν δεν έχουμε διατάξεις περιουσιολογίου, διαφορετικά θα κάνουμε λόγο για περαιτέρω άμεση φορολόγηση με έμμεσο τρόπο. 

*Ο κ. Χρήστος Κρίγκας είναι Λογιστής-Φοροτεχνικός Σύμβουλος