ΥΠΕΞ: Οι τουρκικές διεκδικήσεις υπονομεύουν τη σταθερότητα

ΥΠΕΞ: Οι τουρκικές διεκδικήσεις υπονομεύουν τη σταθερότητα

Ξεκάθαρη απάντηση στις «απαράδεκτες και αβάσιμες διεκδικήσεις εναντίον της χώρας μας» που διατύπωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, ζητώντας εκ νέου να αποστρατικοποιηθούν τα νησιά του Αιγαίου και ισχυριζόμενο πως τα πλοία του ΝΑΤΟ δεν θα πρέπει να προσεγγίζουν τα ελληνικά νησιά, ούτε καν για λόγους τροφοδοσίας, έδωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Αναλυτικότερα, το ελληνικό υπουργείο επισημαίνει ότι με τις αβάσιμες διεκδικήσεις η Τουρκία υπονομεύει τη σταθερότητα στην περιοχή και τη συνοχή της Συμμαχίας. Εν συνεχεία αποδομεί την επιχειρηματολογία της, που στηρίζεται - όπως διατείνεται - στο διεθνές δίκαιο και στις συνθήκες της Λωζάννης και των Παρισίων, επισημαίνοντας πως οι απαράδεκτες αιτιάσεις της έχουν «απαντηθεί καταλλήλως και επανειλημμένως».

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ και έναντι οιουδήποτε να απεμπολήσει το δικαίωμα λήψης των ενδεδειγμένων μέτρων για τη νόμιμη άμυνά της και την προάσπιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της», υπογραμμίζει, ενώ στηλιτεύει τους αβάσιμους ισχυρισμούς ως προς τη θεσμική λειτουργία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο.

Ακολούθως καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της, να απέχει από κάθε βία και παράνομη μονομερή ενέργεια και υπογραμμίζει πως για την Ελλάδα παραμένει η απαρέγκλιτη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θαλάσσης όπως αυτό ισχύει και όχι ως επιθυμεί αυθαίρετα να το ερμηνεύει η Τουρκία.

Αναλυτικότερα, ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών έχει ως εξής:

«Η επίκληση απαράδεκτων και αβάσιμων διεκδικήσεων έναντι της χώρας μας υπονομεύουν τη σταθερότητα στην περιοχή και τη συνοχή της Συμμαχίας. Παρόμοιες διεκδικήσεις δεν έχουν κανένα έρεισμα στο Διεθνές Δίκαιο και έχουν απαντηθεί καταλλήλως και επανειλημμένως. 

Υπενθυμίζουμε στην Τουρκία ότι το νομικό καθεστώς του Αιγαίου έχει αποσαφηνιστεί ρητά και αδιαμφισβήτητα από τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, καθώς και τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947, από την οποία ωστόσο, η Τουρκία, ως μη συμβαλλόμενο μέρος δεν αντλεί κανένα δικαίωμα. 

Εξάλλου, επί τη βάσει των όσων προβλέπει ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ και έναντι οιουδήποτε να απεμπολήσει το δικαίωμα λήψης των ενδεδειγμένων μέτρων για τη νόμιμη άμυνά της και την προάσπιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της. 

Περαιτέρω, η Τουρκία προβάλλει εξίσου αβάσιμους ισχυρισμούς ως προς τη θεσμική λειτουργία του ΝΑΤΟ και την εφαρμογή των δραστηριοτήτων του στο Αιγαίο, την ανάπτυξη των οποίων αδικαιολογήτως παρακωλύει. 

Καλούμε την Τουρκία, να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το  αρ. 1 της Συνθήκης της Ουάσιγκτων, αλλά και το αρ 2 παρ.  4 της Χάρτας των ΗΕ  και να απέχει πλήρως από κάθε απειλή χρήσης βίας ή παράνομες μονομερείς ενέργειες.

Προϋπόθεση της σταθερότητας στην ταραγμένη περιοχή μας παραμένει η απαρέγκλιτη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θαλάσσης ως αυτό ισχύει και όχι ως επιθυμεί αυθαίρετα να το ερμηνεύει η Τουρκία, μόνη σε όλο τον κόσμο. 

Σε αυτό το πλαίσιο και μόνο μπορεί και πρέπει να υπάρξει ειλικρινής διάλογος».