Νέα τουρκική Navtex - πρόκληση στην περιοχή του Καστελόριζου

Νέα τουρκική Navtex - πρόκληση στην περιοχή του Καστελόριζου

Αποφασισμένη να συνεχίσει και εντείνει την πίεση στην περιοχή του Καστελόριζου είναι η Τουρκία καθώς, μετά τις θέσεις που διατυπώθηκαν στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ και στην επιστολή Σινιρίογλου, επιχειρεί και εμπράκτως να αμφισβητήσει τις θαλάσσιες ζώνες στην περιοχή αλλά και τις αρμοδιότητες για Έρευνα και Διάσωση.

Η Τουρκία έχει απειλήσει ότι δεν αποδέχεται και θα αμφισβητεί εμπράκτως την Συμφωνία της Ελλάδας με την Κύπρο για Έρευνα και Διάσωση που προέβλεπε ότι οι περιοχές ευθύνης των δυο χωρών συναντώνται στα FIR Αθήνας και Λευκωσίας  δημιουργώντας έτσι μια ενιαία περιοχή Έρευνας και Διάσωσης στην Μεσόγειο.

Η Τουρκία αμφισβητεί ακόμη και αυτή την περιοχή θεωρώντας ότι ταυτίζεται με την περιοχή που Ελλάδα και Κύπρος θεωρούν ως δικές τους ΑΟΖ.

Οι Ελληνικές Αρχές  εξέδωσαν χθες Αναγγελία για πραγματοποίησης άσκησης Έρευνας και Διάσωσης στην Θάλασσα του Καστελόριζου Ανατολικά της Ρόδου στις 7 Δεκεμβρίου.

Τρεις ώρες αργότερα η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX (1434/19) με την οποία δήλωνε ότι η ελληνική Αναγγελία είχε εκδοθεί από «μη εξουσιοδοτημένο Σταθμό καθώς αφορά την περιοχή που η ευθύνη έκδοσης NAVTEX ανήκει στην Τουρκία» και εμπίπτει στην Τουρκική περιοχή Έρευνας και Διάσωσης (SRR). Με την ίδια NAVTEX η Τουρκία  δηλώνει ότι όλες οι δραστηριότητες ,  προσπάθειες και ασκήσεις SAR στη συγκεκριμένη περιοχή θα πρέπει να συντονίζονται με τις αρμόδιες τουρκικές Αρχές.

Λίγα λεπτά αργότερα η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX (1435/19) με την οποία δεσμεύει την ίδια περιοχή με αυτή  που έχει δεσμεύσει η Ελλάδα, για την διεξαγωγή άσκησης Έρευνας και Διάσωσης.

Σε ένα μήνυμα ότι πλέον σε κάθε άσκηση που θα πραγματοποιεί η Ελλάδα θα αναγγέλλει άσκηση  και η Τουρκία στην ίδια περιοχή θέλοντας έτσι να «κατοχυρώσει» την γενικευμένη αμφισβήτηση  των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην θαλάσσια αυτή περιοχή  που αποτελεί τον πυρήνα της τουρκικής διεκδίκησης της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Η τουρκική NAVTEX:

1800/2019 1800/2019 - ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ. ΑΣΚΗΣH ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ.

02/12/2019 - 14:18

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ. ΑΣΚΗΣH ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ.
071800 UTC EΩΣ 072100 UTC ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 19
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΌ:
36 21Β - 028 32Α
35 55Β - 028 32Α
35 55Β - 029 14Α
36 06Β - 029 14Α

TURNHOS N/W : 1435/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 02-12-2019 19:31)

TURNHOS N/W : 1435/19
MEDITERRANEAN SEA
NAVWARN 1800/19 TRANSMITTED BY UNAUTHORISED STATION, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS' SAFETY.
SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISES, ON 07 DEC 19 FROM 1800Z TO 2100Z IN AREA BOUNDED BY;
36 21.00 N - 028 32.00 E
35 55.00 N - 028 32.00 E
35 55.00 N - 029 14.00 E
36 06.00 N - 029 14.00 E
CAUTION ADVISED.

TURNHOS N/W : 1434/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 02-12-2019 19:21)

TURNHOS N/W : 1434/19
MEDITERRANEAN SEA
1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER NAVWARN 1800/2019 FALLS WITHIN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA AND TURKISH SEARCH AND RESCUE REGION (SRR).
2. ALL SAR EFFORTS/ACTIVITIES/TRAININGS WITHIN THE TURKISH SRR MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

N.M.