Το Νομοσχέδιο, η Κεφαλαιαγορά και το μεγάλο στοίχημα

Εξαιρετικά τα νέα από το νομοσχέδιο για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση και τη διαφάνεια, που θα πρέπει να διέπουν τη λειτουργία μια εταιρείας και δη μιας πολυμετοχικής εταιρείας που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο. Η ελαχιστοποίηση ή και ακόμα καλύτερα η εξαφάνιση περιπτώσεων τύπου Folli Follie και MLS, είναι επιτακτική.

Και προς αυτήν την κατεύθυνση, φαίνεται ότι το νομοσχέδιο έχει να προσθέσει πολλά, καθώς συμβάλλει στην προστασία των μετόχων και των επενδυτών, ενισχύει την αξιοπιστία και διευκολύνει την προσέλκυση ξένων επενδυτών, καθώς παρέχει τις απαραίτητες νομικές εγγυήσεις που ζητούνται από τους σοβαρούς επενδυτικούς οίκους.

Αυτό αποτελεί και το πρώτο κεφάλαιο προσαρμογής της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς, στα πλαίσια της δημιουργίας μια ενιαίας Ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς. Το δεύτερο κεφάλαιο, αφορά στον εκσυγχρονισμό της εγχώριας αγοράς κεφαλαίου. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί, θα επεξεργαστεί τις προτάσεις που έχουν καταθέσει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και θα καταρτίσει το νέο πλαίσιο ανάπτυξης για το χρηματιστήριο και την κεφαλαιαγορά, στην μετά covid-19 εποχή. 

Στην μετά covid-19 εποχή, η ανάγκη ύπαρξης ενός ζωντανού και δραστήριου χρηματιστηρίου είναι επιτακτική. Και αυτό διότι το χρηματιστήριο θα πρέπει να επιτελέσει τον βασικό του ρόλο, που δεν είναι άλλος από τον ρόλο της “κλασσικής αγοράς” στην οποία συναντώνται οι επενδυτές και οι επιχειρήσεις. Αυτοί που έχουν να διαθέσουν κεφάλαια και αυτοί που έχουν ανάγκη κεφαλαίων, για να φέρουν σε πέρας τις ιδέες τους, τις δραστηριότητες τους και τα σχέδια τους. Διότι αυτός είναι ο πρωταρχικός ρόλος του Χρηματιστηρίου. Η χρηματοδότηση της οικονομίας.

Ειδικά σήμερα, που υπάρχει μεγάλη κεφαλαιακή ρευστότητα στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και τεράστια κεφαλαιακή πενία στην εγχώρια οικονομία. Διότι ας μην γελιόμαστε, οι τραπεζικές χορηγήσεις είναι ανεπαρκείς και τα ευρωπαϊκά και κρατικά πακέτα στήριξης είναι απολύτως στοχευμένα, προς τις εταιρίες που επλήγησαν από την πανδημία. Με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα αρνητικό ισοζύγιο ανάμεσα στις εταιρικές κεφαλαιακές ανάγκες και στις υπάρχουσες πηγές κεφαλαίων. Φωτεινές εξαιρέσεις αποτελούν επιχειρηματικοί όμιλοι όπως είναι η ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ και ο Μυτιληναίος, οι οποίοι διαθέτουν ισχυρές προσβάσεις στις ξένες αγορές, λόγω του μεγέθους τους, της ιδιαιτερότητας του κλάδου τους, της εταιρικής διακυβέρνησης τους, της αξιοπιστίας τους  και της μακροχρόνιας αναπτυξιακής πορείας τους.  

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της εγχώριας αγοράς κεφαλαίου, το νομοσχέδιο για την κεφαλαιαγορά, προσπαθεί να υιοθετήσει και να ρυθμίσει τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.), κάτι που έχει πράξει εδώ και αρκετά χρόνια η Κυπριακή Κεφαλαιαγορά και μάλιστα με πολύ επιτυχημένο τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί Ο.Ε.Ε. στην Κύπρο, αποτελούν επιχειρηματικά και επενδυτικά οχήματα, ελληνικών μετοχικών συμφερόντων.   

Οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων, με τη μορφή αμοιβαίων κεφαλαίων, θα δώσουν διέξοδο σε πολλά “άτυπα” επενδυτικά σχήματα και θα επιτρέψουν την δημιουργία μικρών ευέλικτων και αποτελεσματικών funds, που κυνηγούν ευκαιρίες και κτίζουν υπεραξίες.

Πυλώνας ανάπτυξης λοιπόν, η κεφαλαιαγορά. Και όχι ένα μικρομάγαζο που προσπαθεί να επιβάλει τον κρατισμό και τον έλεγχο, όπως γινόταν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διοίκησης που έβλεπε τα σκάνδαλα να περνούν και τις ευκαιρίες να χάνονται. 

Τι έχει να αντιμετωπίσει η κεφαλαιαγορά σήμερα, όσον αφορά στις εταιρείες και στα επενδυτικά προϊόντα; 

- Την μετανάστευση εμβληματικών εταιρειών στο εξωτερικό. 

- Την έξοδο εταιρειών από το χρηματιστήριο, μέσω δημοσίων προτάσεων

- Την ύπαρξη εταιρειών ζόμπι, που δεν διαπραγματεύονται ουσιαστικά στο χρηματιστήριο, δυσφημώντας τον θεσμό. 

- Την απουσία εργαλείων και προϊόντων, που θα προσέδιδαν δυναμική.

Και τι έχει να αντιμετωπίσει η κεφαλαιαγορά σήμερα, όσον αφορά στο επενδυτικό κοινό;

- Τις τεχνολογικές επαναστάσεις των διαδικτυακών πλατφορμών και των on line χρηματιστηριακών υπηρεσιών.

- Την πλήρη και ανεπίστρεπτη κατάρρευση των επενδυτικών συνόρων.

- Τις ξένες αγορές που προσφέρουν αναρίθμητες επενδυτικές επιλογές.

Την απουσία μιας ολόκληρης ηλικιακής γενιάς μικροεπενδυτών, ως αποτέλεσμα της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης.

Εδώ βρίσκεται η ουσία του προβλήματος. Εδώ περιμένουμε να δούμε, το πως θα δράσει η κεφαλαιαγορά. Το μεγάλο ζητούμενο είναι, η αύξηση του αριθμού των εισηγμένων εταιρειών, η αύξηση του αριθμού των επενδυτών και η αύξηση των διακινούμενων κεφαλαίων. Είναι πράγματι, μεγάλο το στοίχημα.


 

*Ο αρθρογράφος είναι οικονομικός αναλυτής, με ειδίκευση στο σχεδιασμό σύνθετων επενδυτικών στρατηγικών.

Αποποίηση Ευθύνης : Το περιεχόμενο της στήλης, είναι καθαρά ενημερωτικό και πληροφοριακό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Ο αρθρογράφος δεν ευθύνεται για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.