Χρ. Δήμας: Microsoft και Pfizer ήταν η αρχή, έπονται κινεζικές και ισραηλινές επενδύσεις

Χρ. Δήμας: Microsoft και Pfizer ήταν η αρχή, έπονται κινεζικές και ισραηλινές επενδύσεις

Κύρια προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί η προσέλκυση επιχειρήσεων που θα επενδύσουν σε κέντρα καινοτομίας που εξειδικεύονται στην έρευνα & ανάπτυξη (R&D). Η αρχή, λέει ο υφυπουργός Έρευνας & Ανάπτυξης Χρίστος Δήμας, έγινε με τις αμερικανικές εταιρείες Pfizer, Cisco, Applied Materials, EY και Microsoft. Η προσπάθεια ωστόσο θα συνεχιστεί, τόσο με αμερικανικές, όσο και με ευρωπαϊκές, κινεζικές αλλά και ρωσικές και ισραηλινές επιχειρήσεις καινοτομίας.

Απώτερος στόχος, αναφέρει ο Έλληνας υφυπουργός, είναι η δημιουργία πολλών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας στη χώρα μας. Προς την κατεύθυνση αυτή αναμένεται να συμβάλει θετικά και η νέα πλατφόρμα «Υψώστε την Ελλάδα» (Elevate Greece) η οποία θα αποτελέσει την ηλεκτρονική πύλη για την καταγραφή του οικοσυστήματος των καινοτόμων, νεοφυών επιχειρήσεων με έδρα τη χώρα μας.

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Μανδραβέλη

- Τι αλλάζει η συμφωνία διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ στον τομέα έρευνας & ανάπτυξης που υπογράφτηκε χθες στη Θεσσαλονίκη;

Καταρχάς, θέλω να τονίσω πως η Ελλάδα ναι μεν είχε από το 1980 διμερή συμφωνία με τις ΗΠΑ στην έρευνα και την τεχνολογία, όμως ήταν ανενεργή και έχριζε επικαιροποίησης. Το περασμένο φθινόπωρο στον στρατηγικό διάλογο με τις ΗΠΑ έθεσα αυτό το θέμα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Με τον Ελληνικής καταγωγής, Υφυπουργό Άμυνας και Επικεφαλής Τεχνολογίας των ΗΠΑ Michael Kratsios και το National Science Foundation συμφωνήσαμε το χειμώνα στην Ουάσινγκτον να προχωρήσουμε στην διεύρυνση και εμβάθυνση της συμφωνίας. Προχθές λοιπόν, υπογράψαμε μια νέα συμφωνία. Πιστεύουμε πως θα συμβάλλει στο να δημιουργηθούν ακόμα περισσότερες γέφυρες μεταξύ των δυο χωρών στις επιστήμες, την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία.

-Γιατί οι ΗΠΑ δίνουν τόσο μεγάλη σημασία στην συνεργασία αυτή, με δεδομένο ότι η χώρα αυτή διαθέτει τεράστια υπεροχή στον τομέα έρευνα & ανάπτυξη συγκριτικά με τη χώρα μας;

Στόχος μας είναι να αυξήσουμε τις συνεργασίες μεταξύ ερευνητών και επιχειρήσεων ανάμεσα στις δυο χώρες. Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικό ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό και σε συνδυασμό με τo γεγονός ότι ολοένα διαμορφώνεται ένα καλύτερο επενδυτικό περιβάλλον καθίσταται πιο ελκυστική. Πλέον, με την διακρατική συμφωνία, καθιερώνουμε μια επίσημη βάση συνεργασίας στον τομέα της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που θα διευρύνει και θα ενισχύσει την διεξαγωγή συνεργατικών δράσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και θα ενθαρρύνει την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της συνεργασίας αυτής προς το οικονομικό και κοινωνικό τους όφελος. Ήδη σημαντικός αριθμός Αμερικανικών εταιρειών, μεγάλης εμβέλειας, όπως είναι η Pfizer, η Cisco, η Applied Materials, η EY, η Microsoft που ασχολούνται με τομείς αιχμής, όπως οι νέες τεχνολογίες ή η τεχνητή νοημοσύνη έχουν εγκατασταθεί τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα. Η προσέλκυση εταιρειών να επενδύσουν σε Κέντρα Καινοτομίας που εξειδικεύονται στην Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) αποτελεί για εμάς μια από τις κύριες προτεραιότητες.

- Τι προσδοκά η Ελλάδα από τη συμφωνία αυτή;

Η Ελλάδα προσδοκά την ενίσχυση των διμερών σχέσεων με μια χώρα άμεσου στρατηγικού ενδιαφέροντος. Η προσέλκυση Αμερικανικών επενδύσεων στην έρευνα, την επιστήμη και στις νέες τεχνολογίες ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία νέων ποιοτικών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας για τους Έλληνες επιστήμονες. Η Ελλάδα διαθέτει την δυναμική να αναδειχθεί σε «κόμβο» καινοτομίας στα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο την στρατηγική θέση της χώρας.

- Θα δούμε άλλες τέτοιες συνεργασίες της χώρας με άλλα κράτη, εντός ή εκτός της Ε.Ε.;

Μεταξύ των κρατών - μελών της ΕΕ δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη συμφωνιών προκειμένου να επιτευχθούν διακρατικές συνεργασίες. Με πολλούς από τους εταίρους μας έχουμε προχωρήσει τόσο σε διμερές επίπεδό, όσο και σε συλλογικό για την ενίσχυση της συνεργασίας μας σε θέματα έρευνας και καινοτομίας. Παράλληλα όμως, έχουμε συνάψει διακρατικές συμφωνίες και με άλλες χώρες, επίσης άμεσου στρατηγικού ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα με το Ισραήλ, την Ρωσία και την Κίνα, με τις οποίες τρέχουμε σημαντικές ερευνητικές δράσεις. Στόχος μας είναι να διευρύνουμε και να εμβαθύνουμε αυτές τις συμφωνίες δημιουργώντας ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο, που ελπίζουμε να οδηγήσει σε ακόμα περισσότερες συνεργασίες σε τομείς αιχμής.

- Πότε θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα Elevate Greece και τι θα προσφέρει;

Η πλατφόρμα είναι ήδη έτοιμη και τις επόμενες ημέρες, μαζί με τον Πρωθυπουργό, θα ανακοινώσουμε την έναρξη της λειτουργίας της. Πριν από δύο μήνες, νομοθετήσαμε το Εθνικό Μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων, το οποίο θα λειτουργεί εντός της πλατφόρμας Elevate-Greece η οποία αναμένεται να είναι η κύρια πύλη εισόδου του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας. Η πρωτοβουλία εξυπηρετεί μια σειρά από βασικές προτεραιότητες για την οργάνωση του οικοσυστήματος καινοτομίας, όπως είναι η πλήρης καταγραφή και χαρτογράφηση, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, των νεοφυών επιχειρήσεων της χώρας. Γίνεται λοιπόν περεταίρω εφικτή, η μεταξύ τους δικτύωση, με δυνατότητα διείσδυσης στις διεθνείς αγορές ενώ θα παρακολουθείται η πορεία τους στη βάση κρίσιμων δεικτών (KPIs) μέσω ειδικού dashboard με metadata analysis.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια αξιόπιστη βάση δεδομένων για την εύρεση εξειδικευμένων-επιστημονικών θέσεων εργασίας σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Το Μητρώο προορίζεται να λειτουργήσει ως πόλος έλξης για επενδυτές: Αngel Investors, Venture Capital Funds και επιχειρήσεις από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Τέλος, επιδιώκεται η μεθοδευμένη υποστήριξη των startup με διάφορα δυνητικά ευεργετήματα, σε επίπεδο χρηματοδότησης από την Πολιτεία (π.χ. ΕΣΠΑ, επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, φοροαπαλλαγών), και χορήγησης επιχειρηματικών βραβείων από τον ιδιωτικό τομέα αλλά και από το ίδιο το κράτος.