Ευχαριστούμε την ΟΛΜΕ, που αυτοκτόνησε

Την περασμένη εβδομάδα το διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΜΕ, δηλαδή της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης - και όχι της Οργάνωσης Μαρξιστών Λενινιστών Επαναστατών, όπως θα μπορούσε να είναι η επωνυμία της - είχε προκηρύξει μια ακόμα στάση εργασίας, «κατά της εφαρμογής του νόμου που εισάγει τη ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων από τη σχολική τάξη με την τοποθέτηση κάμερας».

Αποτελεί συνήθη πρακτική της συνδικαλιστικής ηγεσίας της ΟΛΜΕ, να εναντιώνεται στην εφαρμογή των νόμων. Ακόμα και στο θέμα των παράνομων μαθητικών καταλήψεων, έχει πάρει μια σαφέστατη θέση υπέρ τους, περνώντας στους μαθητές το μήνυμα, ότι οι αγωνιστικές ονειρώξεις είναι υπεράνω των νόμων του κράτους.

Έτσι η ΟΛΜΕ μέσα από ένα «αγωνιστικά κάλεσμα», ζητούσε από όλους τους καθηγητές να συμμετάσχουν «μαζικά μαζί με τους μαθητές στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο» και γι’ αυτόν το λόγο είχε προκηρύσσει «3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας 11:00 με 14:00». Και η ανακοίνωση προειδοποιούσε για νέες πιο δυναμικές αγωνιστικές κινήσεις.

Παράλληλα, κάθε σύλλογος διδασκόντων έλαβε κεντρική οδηγία για να υπερψηφίσει το ακόλουθο κείμενο:

Ο Σύλλογος διδασκόντων, αφού έλαβε υπόψη του:

1 ) Ότι η διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης του μαθήματος με κάμερα διαλύει το παιδαγωγικό κλίμα της μαθησιακής διαδικασίας, αποκλείει όλες τις σύγχρονες μορφές συνεργατικής-διαλογικής διδασκαλίας και διερευνητικής μάθησης, που προβλέπονται από τα αναλυτικά προγράμματα μπορεί να επηρεάσει την ψυχοκοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών, δυσχεραίνει τη διδακτική προσήλωση του εκπαιδευτικού στο έργο του και αποκλείει την δυνατότητα άμεσης παιδαγωγικής παρέμβασης του στα ιδιαίτερα ζητήματα που προκύπτουν κατά τη μαθησιακή διαδικασία.

2 ) Το γεγονός, ότι η εκπαιδευτική διαδικασία είναι καθαρά συνεργατική – διαλογική μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί, ότι υφίσταται στάδιο παράδοσης του μαθήματος, καθώς κάτι τέτοιο θα αποτελούσε παραβίαση των οδηγιών διδασκαλίας και των αναλυτικών προγραμμάτων.

3 ) Τους σημαντικούς κινδύνους, που μία τέτοια διαδικασία ενέχει για τα προσωπικά δεδομένα εκπαιδευτικών και μαθητών, όπως αυτοί καταγράφονται και στην υπ’ αριθμόν 4/2020 γνωμοδότηση της ΑΠΔΠΧ.

4 ) Το γεγονός ότι η σχολική μας μονάδα δεν διαθέτει τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό (υπολογιστής, κάμερα, μικρόφωνο και σύνδεση, τουλάχιστον αξιόπιστη, στο διαδίκτυο σε κάθε σχολική αίθουσα και εργαστήριο), χωρίς τον οποίο η εφαρμογή της ζωντανής μετάδοσης καθίσταται αδύνατη.

5) Το γεγονός ότι τα επιπλέον κενά σε εκπαιδευτικούς που προκύπτουν κατά τη διάρκεια και λόγω της πανδημίας δεν καλύπτονται άμεσα με τις αναγκαίες προσλήψεις όλου του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται το πρόγραμμα και η ομαλή λειτουργία του σχολείου εν γένει.

αποφάσισε ομόφωνα (κατά πλειοψηφία), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, τη μη εφαρμογή της ταυτόχρονης σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (απευθείας μετάδοση μαθήματος από την τάξη). Στο πλαίσιο της διαρκούς υποστήριξης που πρέπει να παρέχεται στους μαθητές, θα αναζητηθούν εναλλακτικά λύσεις όπως πχ η ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Με τα δεδομένα αυτά καλείται ο/η Διευθυντής/ντρια της Σχολικής Μονάδας, που φέρει τη σχετική αρμοδιότητα, να συντάξει αιτιολογημένη απόφαση, με περιεχόμενο την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και βάσει αυτής να δηλώσει ότι η παροχή ταυτόχρονης Σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο____ Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΛ _________ δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Αυτό το τραγικό κείμενο, που καταλύει κάθε ορθολογική και δημιουργική σκέψη και αρνείται τις εξελίξεις και την ίδια τη ζωή, καλέστηκαν να το υπερψηφίσουν οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ζητήθηκε από τους καθηγητές να φρενάρουν την πραγματικότητα, κάνοντας χρήση όλων των ιδεοληψιών και εμμονών, που έχουν στο μυαλό τους οι συνδικαλιστικοί ταγοί της ΟΛΜΕ.

Η ΟΛΜΕ ανησύχησε δήθεν, για την «ψυχοκοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών», για τη «διδακτική προσήλωση του εκπαιδευτικού στο έργο του», για την «παραβίαση των οδηγιών διδασκαλίας και των αναλυτικών προγραμμάτων», για τα «προσωπικά δεδομένα εκπαιδευτικών και μαθητών» κλπ.

Δεν γνωρίζουμε πόσοι υπερψήφισαν αυτό το παραλήρημα. Εκείνο, που γνωρίζουμε όμως με ακρίβεια, είναι το μέγεθος της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην στάση εργασίας. Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνει το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας myschool, στη στάση εργασίας συμμετείχαν 83 από τους 71.362 καθηγητές. Δηλαδή, το ποσοστό συμμετοχής στη στάση εργασίας ήταν της τάξεως του 0,11%. Με άλλα λόγια το 99,89% των καθηγητών ούτε που ασχολήθηκε με το επαναστατικό κέλευσμα και την αγωνιστική επαγρύπνηση της συνδικαλιστικής ηγεσίας της ΟΛΜΕ.

Με δυο λόγια, η ΟΛΜΕ αυτοκτόνησε. Και το κωμικό στοιχείο είναι ότι δεν το έχει αντιληφθεί. Δηλώνει μάλιστα ότι έμεινε ικανοποιημένη από την αγωνιστική συμμετοχή των καθηγητών και δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει πιο δυναμικά τα αγωνιστικά της βήματα. Σε ευχαριστούμε, ΟΛΜΕ.

* Ο αρθρογράφος είναι οικονομικός αναλυτής, με ειδίκευση στο σχεδιασμό σύνθετων επενδυτικών στρατηγικών.

** Αποποίηση Ευθύνης : Το περιεχόμενο της στήλης, είναι καθαρά ενημερωτικό και πληροφοριακό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Ο αρθρογράφος δεν ευθύνεται για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.