Εκπαίδευση: Είναι έτοιμος ο χώρος να υιοθετήσει την εξ αποστάσεως διδασκαλία;

Είναι έτοιμος ο χώρος να υιοθετήσει την εξ αποστάσεως διδασκαλία;

Τους τελευταίους μήνες, η διαδικτυακή διδασκαλία (online tutoring) αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς, στον χώρο της εκπαίδευσης. Ορισμένες χώρες, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν εντάξει την εξ αποστάσεως διδασκαλία στο εκπαιδευτικό τους σύστημα, χρόνια τώρα, ενώ άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα, αναγκάστηκαν να το κάνουν, καθώς τους επιβλήθηκε, λόγω των συγκεκριμένων συνθηκών, αν και η προσαρμογή τους σε αυτήν τη μορφή εκπαίδευσης, τουλάχιστον για τη χώρα μας, ήταν εντυπωσιακή.

Δεν είναι λίγοι, εκείνοι που δουλεύουν στον χώρο της εκπαίδευσης, διεθνώς, που όσο περνάει ο καιρός, βλέπουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία ως ένα αναπόφευκτο και ουσιαστικό κομμάτι της εργασίας τους. Σύμφωνα με μια ερευνητική μελέτη που έγινε σε σχολεία της Αμερικής (withcoach.com) τον Φεβρουάριο του 2016, με τη συμμετοχή 279 εκπαιδευτικών, βρέθηκε πως τα 2/3 των ερωτηθέντων της έρευνας δήλωσαν πως έκαναν εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές συνεδρίες και πως το 30% αυτών που δεν το έκαναν, σκοπεύουν να το ξεκινήσουν. Επιπλέον, οι μισοί από τους εκπαιδευτικούς δήλωσαν πως ακολουθούν διαδικτυακή εκπαίδευση πάνω από 3 χρόνια. Μάλιστα, σε παγκόσμιο επίπεδο γίνεται προσπάθεια εξέλιξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς δοκιμάζονται νέα εργαλεία, καινούριες μεθόδους διδασκαλίας, προσαρμοσμένες στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και αρκετοί τρόποι προσέγγισης μαθητών, ακόμα και μαθητών με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες (Conroy, L., 2016, Ali, M., 2017, Eiker, K., 2017). Οπότε, πολλά κράτη του εξωτερικού έχουν, ήδη, υιοθετήσει και εξελίξει την εξ αποστάσεως διδασκαλία, η οποία έχει δοκιμαστεί και πετύχει τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.

Στην Ελλάδα, η πανδημία του ιού αποτέλεσε τη βασική αιτία, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση να ενεργοποιηθεί πιο γρήγορα. Η συγκεκριμένη μορφή εκπαίδευσης, σαφώς και διαφέρει από την παραδοσιακή της μορφή, χωρίς όμως να σημαίνει πως δεν μπορεί να γίνει το ίδιο αποτελεσματική. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται, καθώς χρειάζεται να είναι κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε μαθήματος, αλλά και στον τρόπο που μαθαίνει ο κάθε μαθητής, η πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί, η εκπαίδευση και η εμπειρία του ίδιου του εκπαιδευτικού, η σωστή οργάνωση και η προετοιμασία. Η υψηλή ποιότητα της τεχνολογίας, το καινοτόμο ψηφιακό υλικό, προσαρμοσμένο στην ελληνική γλώσσα και τα online προγράμματα εκπαίδευσης μπορούν να υποστηρίξουν ένα διαδικτυακό μάθημα με τον πιο εποικοδομητικό τρόπο και να το κάνουν να μη διαφέρει από ένα μάθημα δια ζώσης. Αν και πολλοί δεν είναι ακόμα εξοικειωμένοι με τα νέα συστήματα που υποστηρίζουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή παραμένουν επιφυλακτικοί στον τρόπο επικοινωνίας του δασκάλου και του μαθητή, η εξ αποστάσεως διδασκαλία (online tutoring) ήρθε στη χώρα μας, για να μείνει και να εξελιχθεί.

* Η Ιωάννα Δημητριάδου είναι Ειδική Παιδαγωγός σε θέματα δυσλεξίας και μαθησιακών δυσκολιών.