Δείκτης Ευελιξίας Απασχόλησης 2020: Οι αρμόδιοι διστάζουν μπροστά στις ανάγκες της αγοράς

Οι αρμόδιοι διστάζουν μπροστά στις ανάγκες της αγοράς

Κείμενο του LFMI*

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Lithuanian Free Market Institute και οι συνεργαζόμενοι μ’ αυτό οργανισμοί παρουσιάζουν τον Δείκτη Ευελιξίας της Απασχόλησης για το 2020 που κατατάσσει συνολικά 41 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ).

Ο Δείκτης καταδεικνύει ότι οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Ιρλανδία παρέχουν τον μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας στην διαπραγμάτευση με εργαζομένους. Η Γαλλία, το Λουξεμβούργο και το Μεξικό κατατάσσονται στις χαμηλότερες θέσεις σε ό,τι αφορά την ευελιξία της απασχόλησης.

Ακόμη, ο δείκτης καταδεικνύει ότι οι πολιτικοί διστάζουν να ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς, καθώς η ανάλυση των δεδομένων του δείκτη δεν αποκαλύπτει ιδιαίτερες αλλαγές στις εθνικές ρυθμίσεις την περσινή χρονιά.

Παρ’ όλα αυτά, οι επικεφαλής χώρες οι οποίες χαρακτηρίζονται από σχετικά ευέλικτες αγορές εργασίας συνεχίζουν να επιδιώκουν να δρέψουν τα οφέλη της ευελιξίας, ενώ όσες βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο φαίνεται να βαλτώνουν σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω διεύρυνση των ήδη μεγάλων διαφορών ως προς το επίπεδο της κρατικής παρέμβασης στις αγορές εργασίας.

Λόγω των τεχνολογικών και δημογραφικών αλλαγών, η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας γίνεται ολοένα και πιο δυναμική και ποικιλόμορφη. Προφανής είναι η ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία: η μετακίνηση των εργαζομένων αυξάνεται όπως και η δυνατότητα επιλογής θέσεων εργασίας που ανταποκρίνονται στις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι αυξανόμενες οικονομικές και γεωπολιτικές εντάσεις συνιστούν απειλή για την παγκόσμια οικονομία, οδηγώντας την οικονομική ανάπτυξη σε επιβράδυνση. Η μεγαλύτερη ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις θα μπορούσε να επιτρέψει στους παίκτες της αγοράς να προσαρμοστούν αποτελεσματικότερα σε αυτές τις αλλαγές.

“Οι χώρες που κατατάσσονται στις καλύτερες θέσεις διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τα νομικά τους συστήματα, αλλά παρουσιάζουν ομοιότητες ως προς την ευελιξία της απασχόλησης. Για παράδειγμα, οι χώρες αυτές σημειώνουν τη μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τις ρυθμίσεις που αφορούν τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τις υπερωριακές αμοιβές για μη τυπικές ώρες εργασίας, και τη διαπραγμάτευση της υπερωρίας, της νυχτερινής εργασίας και των ημερών ανάπαυσης.

Για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ευελιξία και ελκυστικότητα τόσο για εγχώριες όσο και για ξένες επενδύσεις, οι πολιτικοί στις χώρες με χαμηλότερη κατάταξη μπορούν να εξετάσουν την αναθεώρηση των ρυθμίσεων”, επισημαίνει η επικεφαλής ερευνήτρια του Lithuanian Free Market Institute, Karolina Mickutė.

Η μελέτη συνεπώς καταδεικνύει ότι οι αλλαγές στις αγορές εργασίας είναι ταχύτερες από την ανταπόκριση της νομοθεσίας σ’ αυτές.

“Οι μορφές απασχόλησης αλλάζουν και οι εργαζόμενοι αποκτούν μεγαλύτερη κινητικότητα. Όπως παρατηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό δημιουργεί την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στις ρυθμίσεις. Οι εργασιακοί νόμοι δεν πρέπει να παραμένουν καθηλωμένοι σε μια συγκυρία οικονομικής επιβράδυνσης. Η ευελιξία καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική. Δυστυχώς, οι ακραία άκαμπτες ρυθμίσεις δικαιολογούνται στη βάση της προστασίας των εργαζομένων, αλλά μπορεί να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα μειώνοντας την οικονομική ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις.

Αν θέλουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, υψηλότερους μισθούς, καλύτερες εργασιακές συνθήκες και μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη για τους εργαζομένους, χρειαζόμαστε επενδύσεις και επιχειρήσεις” - Edita Maslauskaitė, μεταβατική πρόεδρος του Lithuanian Free Market Institute.

Ο Δείκτης Ευελιξίας της Απασχόλησης για το 2020 παρήχθη σε συνεργασία με ανεξάρτητες δεξαμενές σκέψης στη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Εσθονία, την Πολωνία και τη Σλοβακία βάσει της μεθοδολογίας και των δεδομένων της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2019.

Οι χώρες κατατάσσονται βάσει της σύγκρισης των ρυθμίσεων που αφορούν την πρόσληψη και το εργασιακό ωράριο, καθώς και τους κανόνες και τα κόστη απόλυσης.

Μπορείτε να βρείτε τον πλήρη Δείκτη εδώ.

*To LFMI είναι ιδιωτική, μη κερδοσκοπική, μη κομματική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1990 με στόχο την προώθηση των ιδεών της ατομικής ελευθερίας και υπευθυνότητας, της ελεύθερης αγοράς και του περιορισμένου κράτους.

**Το άρθρο δημοσιεύθηκε στα αγγλικά στις 7 Ιανουαρίου 2020 και παρουσιάζεται στα ελληνικά με την άδεια του 4Liberty.eu και τη συνεργασία του ΚΕΦίΜ - Μάρκος Δραγούμης.