ΝΔ: Η πρόταση για μεταφορά του ΕΝΦΙΑ στην Τ.Α. επιτυγχάνει την αποκέντρωση

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018, 17:09
-A +A
ΝΔ: Η πρόταση για μεταφορά του ΕΝΦΙΑ στην Τ.Α. επιτυγχάνει την αποκέντρωση

Του βασικούς άξονες της προτεινόμενης μεταρρύθμισης του Κυριάκου Μητσοτάκη για μεταφορά του ΕΝΦΙΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση περιγράφει σε ενημερωτικό του σημείωμα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πιο συγκεκριμένα οι επιτελείς της ΝΔ εκτιμούν ότι μέσα από την συγκεκριμένη πρόταση:

Γίνεται επιτέλους πράξη η διοικητική και οικονομική αυτονομία των Δήμων 

Με την άμεση απόδοση του ΕΝΦΙΑ στους Δήμους θα αποκτήσει επιτέλους νόημα η ανταποδοτικότητα των φόρων  που καταβάλλουν οι πολίτες, καθώς η τοπική αυτοδιοίκηση θα υποχρεωθεί να λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία. Οι πολίτες θα ξέρουν που πάνε οι φόροι που πληρώνουν και οι αιρετοί θα λογοδοτούν για τα έσοδα και τις δαπάνες των Δήμων τους. Τα τοπικά ζητήματα θα αντιμετωπίζονται στο εγγύτερο δυνατό επίπεδο για τον πολίτη και όχι από την απρόσωπη γραφειοκρατία του Κεντρικού Κράτους. Η φράση “που είναι το κράτος;” δεν θα έχει πια νόημα, καθώς όλοι θα γνωρίζουν ότι υπεύθυνος για την γειτονιά τους θα είναι ο Δήμος. 

Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Με την καλύτερη πρόσβαση και τον άμεσο έλεγχο των πολιτών στα κέντρα λήψης αποφάσεων θα βελτιωθούν οι υπηρεσίες των Δήμων, καθώς εκείνοι εκτός του ότι θα προσδιορίζουν -μέσα σε ένα συγκεκριμένο εύρος- τα τέλη που θα λαμβάνουν, θα μπορούν με το νέο σύστημα χρηματοδότησης να κάνουν καλύτερο προγραμματισμό, καλύτερη διαχείριση και επομένως καλύτερη αξιοποίηση των πόρων τους. Σταδιακά αυτό θα επιτρέψει και την εκχώρηση περισσότερων αρμοδιοτήτων στους Δήμους τις οποίες έχει σήμερα το κεντρικό κράτος δυσχεραίνοντας τη λήψη αποφάσεων ακόμη και για τοπικά προβλήματα. 

Ενδυνάμωση της αλληλεγγύης

Μέσω του μηχανισμού δημοσιονομικής εξισορρόπησης, εξασφαλίζεται πως όλοι οι Δήμοι θα έχουν τους αναγκαίους πόρους για να παρέχουν τις προβλεπόμενες υπηρεσίες στους δημότες τους. Δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα υποχρηματοδότησης λόγω της μείωσης του ΕΝΦΙΑ κατά 30%. Και αυτό διότι σύμφωνα με τα επίσημα απολογιστικά στοιχεία του 2017 οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) για τον α’ βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης ανήλθαν σε περίπου 1,6 δις ευρώ. Επομένως και μετά τη μείωση κατά 30% του ΕΝΦΙΑ για την οποία έχει δεσμευθεί η ΝΔ, το ποσό που θα μεταφέρεται στους Δήμους υπερκαλύπτει τους ΚΑΠ. Υπογραμμίζεται, επιπλέον, ότι κανένας Δήμος δεν θα δει μείωση των εσόδων του σε σχέση με αυτά που λαμβάνει με το σημερινό σύστημα των ΚΑΠ και της κρατικής επιχορήγησης.

Ενίσχυση της Διαφάνειας

Γίνεται επιτέλους πράξη η αποκέντρωση η οποία θα συμβάλει στην αποδέσμευση της  τοπικής κοινωνίας από την πατρωνία του Κεντρικού κράτους. Παράλληλα με την λογοδοσία θα περιοριστεί δραστικά η διαφθορά τόσο στις σχέσεις Κράτους Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο και στις σχέσεις των Δήμων με τους Δημότες τους.

Ο μύθος της αντισυνταγματικότητας που προβάλλει η κυβέρνηση

Το νέο σύστημα που προτείνει η ΝΔ όχι μόνο δεν είναι αντισυνταγματικό, αλλά υλοποιεί για πρώτη φορά στην πράξη τη επιταγή του άρθρου 102 παρ. 5 του Συντάγματος που αναφέρει επί λέξει ότι «το κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίο και την εκπλήρωση της αποστολή και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών». 

Όπως έχει επανειλημμένα τονιστεί, η είσπραξη του ΕΝΦΙΑ θα εξακολουθήσει να γίνεται από την ΑΑΔΕ όπως και σήμερα και θα αποδίδεται άμεσα στους Δήμους.

Με δυο λόγια η πρόταση της ΝΔ είναι μια εμβληματική μεταρρύθμιση καθώς ικανοποιεί την ζητούμενη επί δεκαετίες αποκέντρωση δίνοντας επιτέλους νόημα στον όρο Αυτοδιοίκηση. Διότι αυτό επιτυγχάνεται με την απόφαση της μεταφοράς πόρων και αρμοδιοτήτων από το Κεντρικό Κράτος στους Δήμους της χώρας. Η μεταρρύθμιση θα επιτύχει με τη συνεργασία της επόμενης κυβέρνησης με τους Δήμους και τον καλά μελετημένο σχεδιασμό κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την τελική εφαρμογή της το 2021. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης στη σημερινή του συνάντηση με την ΚΕΔΕ η μεταρρύθμιση θα γίνει μαζί και προς όφελος των Δήμων, όχι ερήμην τους.

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα