Πρόοδο στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Κύπρου βλέπει η Τρόικα

Πρόοδο στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Κύπρου βλέπει η Τρόικα

Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν το ΔΝΤ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά την επίσκεψή τους στη Λευκωσία 3-13 Νοεμβρίου για να επιβλέψουν το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Κύπρου.

Στην κοινή ανακοίνωση της Τρόικας σημειώνεται πως "η οικονομική δραστηριότητα συνέχισε να έχει θετική τάση από τις αρχές του 2015, ενώ το τραπεζικό σύστημα συνεχίζει να ανακάμπτει. Αν και υπάρχει ένδειξη ότι ο αργός ρυθμός της αναδιάρθρωσης του χρέους επιταχύνεται, τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και ο ρυθμός των χορηγήσεων είναι υποτονικός. Οι δημοσιονομικοί στόχοι για το γ' τρίμηνο του 2015 εκπληρώθηκαν με σημαντικά περιθώρια. Επιπλέον, οι Aρχές σημειώνουν πρόοδο στο κομμάτι των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων".

Παρακάτω, η ανακοίνωση αναφέρει πως επόμενος στόχος είναι η αύξηση του ρυθμού των μεταρρυθμίσεων ώστε να μεγεθυνθεί η αποτύπωση του προγράμματος.

"Η μείωση του υπερβολικά υψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένει πρώτη προτεραιότητα. Είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος και την επανάληψη των δανειοδοτήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, τα κλιμάκια λαμβάνουν υπόψη την πρόσφατη έγκριση του νόμου για τη διευκόλυνση της πώλησης των δανείων, η οποία αποτελεί βασική δέσμευση του προγράμματος. Μια προκαταρκτική εκτίμηση δείχνει ότι ο νόμος περιλαμβάνει μια σειρά ευνοϊκών στοιχείων".

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται η ανάγκη για υγιή δημόσια οικονομικά, προκειμένουν να διασφαλιστεί η υποχώρηση του λόγου χρέους/ ΑΕΠ "σε αποδεκτά επίπεδα".

Ενώ τονίζεται η ανάγκη επιτάχυνσης των διαρθρωτικών αλλαγών στην κυπριακή οικονομία και, κυρίως, στο πεδίο των αποκρατικοποιήσεων.