Μέχρι και το 40% του εισοδήματος θα ζητάει η εφορία

Μέχρι και το 40% του εισοδήματος θα ζητάει η εφορία

Ανάλογα με το ύψος του ετήσιου εισοδήματός τους θα πρέπει να συγκεντρώνουν και τις αντίστοιχες αποδείξεις οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι για το 2016, αναφέρει το «Βήμα της Κυριακής».

Σύμφωνα με την τελική πρόταση που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών προς τους Θεσμούς, το ποσοστό αυτό θα φτάνει μέχρι και το 40%.

Επίσης, σύμφωνα με αυτή την πρόταση όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα ως 9.500 ευρώ θα πρέπει να συγκεντρώσουν αποδείξεις που αντιστοιχούν στο 15% του ετήσιου δηλωθέντος εισοδήματός τους.

Όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα από 9.501 ευρώ ως 20.000 ευρώ, θα πρέπει να συγκεντρώσουν αποδείξεις ίσες με το 30% του ετήσιου εισοδήματος.

Όσοι δηλώνουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ θα πρέπει να συγκεντρώσουν αποδείξεις ίσες με το 40% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος.

Ωστόσο. το υπουργείο Οικονομικών μελετά και μία ηπιότερη κλιμάκωση. Με τη συγκέντρωση των αποδείξεων οι πολίτες θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν έκπτωση φόρου 2.100 ή να μην επιβαρυνθούν με πρόσθετους φόρους.

Από την ψήφιση του νέου νόμου και μετά οι αποδείξεις θα μετρούν μόνο εφόσον γίνονται μέσω «πλαστικού» χρήματος ή μέσω e-banking. Για συναλλαγές που πραγματοποιούνται ως την ψήφιση της διάταξης οι πολίτες μπορούν να κρατούν και τις αποδείξεις που γίνονται με μετρητά.

Τέλος, εξαίρεση θα αποτελούν, όσοι είναι άνω των 65 ετών, για τους οποίους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση «πλαστικού» χρήματος για τη συγκέντρωση αποδείξεων.