7ος χρόνος, ημέρα 2226η
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021

ΥΠΑΝ: Συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για τη μελέτη «Η Ελλάδα ως Logistic Hub Διεθνούς Βεληνεκούς»

ΥΠΑΝ: Συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για τη μελέτη «Η Ελλάδα ως Logistic Hub Διεθνούς Βεληνεκούς»
Φωτό αρχείου
AP Photo

Τη συντονιστική υποστήριξη της μελέτης «Η Ελλάδα ως Logistic Hub Διεθνούς Βεληνεκούς» αναλαμβάνει ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η μελέτη που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα υλοποιηθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα, έχει στόχο, μέσα από την αξιοποίηση διεθνών και ευρωπαϊκών βέλτιστων πρακτικών στο πεδίο των logistics να αναδείξει τις ευκαιρίες και προτάσεις πολιτικής που θα ενδυναμώσουν τον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης εμπορευματικών μεταφορών μεταξύ Κεντρικής Ευρώπης και διεθνών αγορών.

Σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει η γενική γραμματέας Θωμαΐς Ευτυχίδου η ομάδα εργασίας αποτελείται από τους:

- Αναστάσιο Μητιακούδη, προϊστάμενο της γενικής διεύθυνσης Βιομηχανίας και Υποστήριξης Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος. με αναπληρώτριά του την Ειρήνη Πιτταρά, προϊσταμένη της διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων,

- Ναταλία - Ειρήνη Παπαμακαρίου, συνεργάτιδα του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

- Μαρία Κοτταρίδου, συνεργάτιδα της γενικής γραμματέως Βιομηχανίας,

- Νικόλαο Παπανικολάου, προϊστάμενο του τμήματος Υποστήριξης Περιφερειών, Μητρώων Επιθεωρητών και Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Μητρώων της διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων

- Βασιλική Σιούτα, προϊσταμένη του τμήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών

- Παρθενίτα Γκαβογιάννη, συνεργάτιδα του γενικού γραμματέα Μεταφορών

- Γεωργία Κουμανιώτη, εκπρόσωπο του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

- Αλεξάνδρα Νάσου, προϊσταμένη του τμήματος Επιμελητηρίων της διεύθυνσης Επιχειρηματικότητας και Επιμελητριών,

- Αθανάσιο Ζηλιασκόπουλο, πρόεδρο του Συμβουλίου για την Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Έργο της ομάδας εργασίας (CORE TEAM) είναι η παρακολούθηση και ο συντονισμός για την υποστήριξη της μελέτης «Η Ελλάδα ως Logistic Hub Διεθνούς Βεληνεκούς».

Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα εργασίας θα συνεργάζεται στενά με την Παγκόσμια Τράπεζα, ως ανάδοχος της μελέτης, σε κάθε στάδιο υλοποίησης του ανωτέρω έργου, διαμορφώνοντας μεταξύ άλλων τις τεχνικές κατευθύνσεις και υποβάλλοντας σχόλια κατά τη σύνταξη των παραδοτέων.

Επιπλέον, θα συντονίζει τις υποομάδες εργασίας που συστήνονται κατά περίπτωση και θα συντονίζει τις επαφές της Παγκόσμιας Τράπεζας με τις υποομάδες εργασίας, καθώς και με άλλες αρμόδιες αρχές και ειδικούς φορείς που σχετίζονται με την υλοποίηση των παραδοτέων.

Για την υποστήριξη του έργου της, η ομάδα εργασίας θα μπορεί να καλεί να μετέχουν σε συνεδριάσεις της, στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και εμπειρία επί του αντικειμένου των εργασιών της και ανάλογα με τις απαιτήσεις των παραδοτέων.

Το έργο της ομάδας εργασίας παρακολουθείται και εξειδικεύεται από την Κυβερνητική Επιτροπή για την Εφοδιαστική, στην οποία και θα υποβάλλει τακτικές αναφορές προόδου των εργασιών της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ