Liberal Markets - Το βαρόμετρο του ΧΑ: Τέσσερις μικρές «μερισματοφόρες» εισηγμένες

Τέσσερις μικρές «μερισματοφόρες» εισηγμένες

Με μια εξαιρετική ανοδική κίνηση +8,46% ξεκίνησε η περασμένη χρηματιστηριακή εβδομάδα. Τέτοιο ράλι η ελληνική αγορά είχε να δει 56 μήνες και στη συνέχεια του κατά +3,63% την επόμενη ημέρα ανακτήθηκαν απώλειες 4,3 δισ. € από την κεφαλαιοποίηση του Χ.Α.

Οι αναμενόμενες αποφάσεις του Eurogroup σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και με διελκυστίνδα μεταξύ ορισμένων χωρών της Ευρώπης για ενδεχόμενη έκδοση ευρωομολόγου ή ενός άλλου συνδυασμού ύψους 500 δισ. € ώθησε την αγορά μας, που το βράδυ της Τρίτης «παρέλαβε» μία ακόμα θετική είδηση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να υιοθετήσει την εξαίρεση (waiver) της ελάχιστης απαίτησης πιστωτικής ποιότητας για εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει η Ελλάδα για αποδοχή ως ασφάλεια σε πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος.

Η απόφαση της ΕΚΤ παρέχει τη δυνατότητα στις τράπεζες να αποκτήσουν πρόσβαση στα κεφάλαιά της με μηδενικά επιτόκια, ενώ την ίδια στιγμή το ελληνικό Δημόσιο θα μπορεί να πουλάει με μεγαλύτερη ευχέρεια ομόλογα στις τράπεζες.

Σε αυτό το περιβάλλον της αμφιβολίας και της αναμονής για την εξέλιξη της πορείας της επιδημιολογικής παγκόσμιας κρίσης, οι επενδυτές σκαλίζουν την αγορά, ψάχνοντας να ανακαλύψουν μετοχικές ευκαιρίες λόγω της συρρίκνωσης των αποτιμήσεων και της συνεχούς μεταβλητότητας. Στο πλαίσιο αυτό, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο νέος  δείκτης του Χ.Α., FTSE/XA Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης, που εκτός των γνωστών μεγάλων εισηγμένων έχει συμπεριλάβει και αρκετές μετοχές μικρότερης κεφαλαιοποίησης, οι οποίες όμως διακρίνονται για την καλή χρηματοοικονομική διάρθρωσή τους και για τη συνεχή επί έτη χρηματική διανομή προς τους μετόχους τους.

Η στροφή των επενδυτών προς «μερισματοφόρες» εταιρείες, ειδικότερα σε περιβάλλον χρηματιστηριακής μεταβλητότητας, πολιτικής αβεβαιότητας και ακόμα περισσότερο σε περιπτώσεις όπως η τρέχουσα παγκόσμια κρίση, έχει την εξήγησή της. Οι εταιρείες αυτές, διαθέτοντας καλή ρευστότητα, δείχνουν να αντεπεξέρχονται καλύτερα στις αναταράξεις της αγοράς και επιπλέον δίνουν τη δυνατότητα στους επενδυτές να χρησιμοποιήσουν τη ρευστότητά τους καθώς οι μετοχές αποκτούν ελκυστικότερες τιμές. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος σε περιόδους κρίσης οι εταιρείες να μειώσουν ή και να σταματήσουν τις διανομές, όπως φαίνεται ότι θα γίνει εκ μέρους των ευρωπαϊκών τραπεζών στη φετινή χρονιά.

Αναδεικνύουμε τέσσερις εταιρείες της μικρής κεφαλαιοποίησης (<35 εκατ. €) που διακρίνονται για τη μερισματική τους δράση:

Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας

Η εταιρεία εμφάνισε κύκλο εργασιών στα 32,4 εκατ. €, αυξημένο κατά 19% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2018 και καθαρά μετά φόρων κέρδη στα 1,105 εκατ. € (+14%). Παρουσίασε λειτουργικές ροές 1,2 εκατ. €, δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 0,14 και ίδια κεφάλαια στα 23,6 εκατ. €, με αποτίμηση στα 15,5 εκατ. € Η πρόταση για το μέρισμα θα είναι 0,035 € ανά μετοχή, ενώ η διοίκηση πιστεύει ότι μπορεί να αντεπεξέλθει στη δύσκολη συγκυρία που διατρέχουμε, θεωρώντας ότι πλεονεκτεί έναντι του ανταγωνισμού.

ΕΛΤΟΝ Χημικά

Ο όμιλος δραστηριοποιείται στη διανομή χημικών προϊόντων, πρώτων υλών υψηλής προστιθέμενης αξίας και καινοτόμων λύσεων στις βιομηχανίες παραγωγής τελικών προϊόντων, σε Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ουκρανία και Τουρκία. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2019 ανήλθε σε 67,36 εκατ. €, από 70,85 εκατ. € την αντίστοιχη περσινή περίοδο 2018, σημειώνοντας μείωση κατά 4,92%. 

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους το πρώτο εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 2,19 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 11,83% έναντι των 2,49 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018. Για τη χρήση αυτής της χρονιάς διένειμε πέρυσι 0,06 € ανά μετοχή, ενώ το πρώτο δίμηνο του 2020 έκανε δυναμικό ξεκίνημα, που ενδεχομένως ανακοπεί λόγω της τρέχουσας συγκυρίας. Κεφαλαιοποίηση στα 34,2 εκατ. €.

ΝΑΚΑΣ

Η χρήση λήγει στις 30 Ιουνίου 2020 και για το πρώτο εξάμηνο εμφάνισε κύκλο εργασιών τα 11,8 εκατ. €, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6% περίπου, συγκριτικά με το ποσό των 11,1 εκατ. € της προηγούμενης περιόδου. Τα ενοποιημένα κέρδη ΕΒΙTDA ανήλθαν σε 1,3 εκατ. €. συγκριτικά με τα 1,14 εκατ. € της προηγούμενης περιόδου, σημειώνοντας αύξηση κατά 14% περίπου. 

Η εταιρεία υπέστη τις συνέπειες της πανδημίας του Covid-19. Οι αποφάσεις των ελληνικών Αρχών από την 11η Μαρτίου 2020 έχουν κλείσει τα ιδιόκτητα ωδεία της επιχείρησης και από τη 18η Μαρτίου 2020 όλα τα υπόλοιπα καταστήματα λιανικής πώλησης που διαθέτει η μητρική εταιρεία. Μοναδική πηγή εσόδων της μητρικής εταιρείας παραμένει το e-commerce, στη λειτουργία και αναβάθμιση του οποίου η εταιρεία τα τελευταία έτη έχει επενδύσει πολλά σε πάγιο εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό. Η συνέλευση του Φεβρουαρίου αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ύψους 0,06 ευρώ ανά μετοχή, όταν τον Δεκέμβριο είχε δοθεί επιστροφή κεφαλαίου 0,09 ευρώ ανά μετοχή. Με βάση αυτά και την τρέχουσα τιμή της μετοχής στο Χ.Α., προκύπτει μια πολύ σημαντική απόδοση χρηματικών διανομών. Τρέχουσα κεφαλαιοποίηση στα 9,5 εκατ. €.

ΕΛΒΕ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται πλέον κυρίως στις ΑΠΕ μέσω των φωτοβολταϊκών πάρκων, έχοντας εμπλοκή με την ένδυση μέσω της ΛΗΤΩ, όπου κατέχει το 30,33%, αλλά ενοποιείται πλήρως επειδή η μητρική εταιρεία έχει σύμβαση συνεργασίας με μέτοχο που κατέχει το 39,999% του μετοχικού της κεφαλαίου. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 εμφάνισε κύκλο εργασιών στα 13,13 εκατ. €, έναντι των 11,78 εκατ. € του αντίστοιχου διαστήματος του 2018. Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στις 782.000 € αυξημένα κατά 29% σε σχέση με το 2018, ενώ εξαιρετικές ήταν οι λειτουργικές ροές στο 1,43 εκατ. €. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου την 30ή Ιουνίου του 2019 ανήλθαν στα 19,186 εκατ. €, με κεφαλαιοποίηση στα 11,7 εκατ. €. Διένειμε τον Δεκέμβριο επιστροφή κεφαλαίου 0,25 € ανά μετοχή με μια απόδοση της τάξης του 7%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα οι διοικήσεις των εισηγμένων συνεχίζουν να διατηρούν τη μερισματική τους πολιτική, παρά το γεγονός ότι έχουν ενσκήψει αμφιβολίες λόγω της ιδιαίτερης περιόδου της πανδημικής κρίσης, όπως και να επισημανθεί ότι φέτος οι μέτοχοι θα ευνοηθούν περαιτέρω από το γεγονός ότι τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή 5% και όχι 10% όπως πέρυσι.

* Η στήλη «Το βαρόμετρο του ΧΑ» δημοσιεύτηκε στην οικονομική εφημερίδα «Liberal markets» που κυκλοφόρησε με τον «Φιλελεύθερο» του Σαββάτου 11 Απριλίου