Χρ. Σταϊκούρας: Πρωτοποριακή πρωτοβουλία το ψηφιακό εργαλείο του ΤΑΙΠΕΔ

Πρωτοποριακή πρωτοβουλία το ψηφιακό εργαλείο του ΤΑΙΠΕΔ

Ως αξιέπαινη, πρωτοποριακή και πολλαπλά επωφελή πρωτοβουλία χαρακτηρίζει ο Χρ. Σταίκούρας την ανάπτυξη ενός ψηφιακού εργαλείου, «για την αξιολόγηση της αειφορικής επίδοσης των περιουσιακών στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ». 

«Επωφελή όχι μόνο για το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο γίνεται ένα από τα ελάχιστα ταμεία Ιδιωτικοποιήσεων παγκοσμίως και ο πρώτος δημόσιος οργανισμός στην Ελλάδα ο οποίος αναπτύσσει ένα τέτοιο εργαλείο», επισημαίνει σε γραπτή του δήλωση ο υπουργός Οικονομικών, «αλλά συνολικά για την ελληνική οικονομία και κοινωνία».

Ο κ. Σταϊκούρας τονίζει πως το ESG Rating Tool, όπως ονομάζεται το καινοτόμο αυτό Ψηφιακό Εργαλείο, «θα συμβάλει καθοριστικά στην αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου του ΤΑΙΠΕΔ όχι μόνο με οικονομοτεχνικά κριτήρια, αλλά και με κριτήρια περιβαλλοντικά και κοινωνικά».

Έτσι, όπως αναφέρει ο υπουργός, «οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής υπευθυνότητας θα διαχυθούν ευρύτερα στη χώρα μας και θα αποτελέσουν τη βάση για την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, προσαρμοσμένων στις επιταγές της κυκλικής οικονομίας. Επιταγές οι οποίες επιδιώκουν να ανταποκριθούν στην παγκόσμια ανάγκη για οικονομική μεγέθυνση με σεβασμό στους, πεπερασμένους, πόρους του πλανήτη».

Ο κ. Σταϊκούρας σημειώνει πως το γεγονός ότι το Ψηφιακό Εργαλείο του ΤΑΙΠΕΔ δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και ότι υλοποιείται παρά τις πρωτόγνωρες, περιοριστικές συνθήκες που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού, καθιστά ακόμα πιο σημαντική την εν λόγω πρωτοβουλία.

Γι’ αυτό, καταλήγει ο υπουργός, «από την πρώτη στιγμή, την επικρότησα, εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης, και σήμερα εκφράζω και δημοσίως τα συγχαρητήριά μου σε όλους τους συντελεστές της».