Προειδοποίηση της Επ. Κεφαλαιαγοράς για την εταιρεία Progressiva Service

Τετάρτη 03 Οκτωβρίου 2018, 20:14
-A +A

Προειδοποίηση για την προστασία των επενδυτών απευθύνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνοντας πως η εταιρεία «PROGRESSIVA TRADING», με έδρα στην Αθήνα (Θεοφάνους 12, Αμπελόκηποι), δεν δύναται να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες σε χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως απεικονίζονται στο Τμήμα Γ΄ του Παραρτήματος I΄ του ν. 4514/2018, ή / και να κατέχει χρήματα πελατών.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το ν. 4514/2018, η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και η άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων χωρίς άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ή την αντίστοιχη εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστά αδίκημα, το οποίο επισύρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η εποπτική αρχή τονίζει πως εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στην αξιολόγηση των εταιρειών (με τις οποίες προτίθενται να συνεργαστούν ή συνεργάζονται) σχετικά με το καθεστώς αδειοδότησης και εποπτείας τους.

Ειδικότερα θα πρέπει να διαπιστώνουν την ύπαρξη άδειας λειτουργίας των εν λόγω εταιρειών από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή των αντίστοιχων εποπτικών αρχών άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Κυριακή 23/06/2019
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα