Παραχώρηση για 20 χρόνια του αιγιαλού στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Παραχώρηση για 20 χρόνια του αιγιαλού στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Του Γιώργου Φιντικάκη

Ζήτημα μηνών θεωρείται η προκήρυξη του διαγωνισμού για το στρατιωτικό κομμάτι των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ), μετά και την χθεσινή τροπολογία του υπ. Οικονομικών με την οποία επιλύονται οι τελευταίες εκκρεμότητες για τον αιγιαλό, την νομιμοποίηση αυθαιρέτων, και την πυροπροστασία. 

Στην πράξη, ο αυριανός επενδυτής των ναυπηγείων Σκαραμαγκά αποκτά «προίκα» την παραχώρηση για 20 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης, του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί της ζώνης ή τμημάτων της ζώνης αιγιαλού έμπροσθεν των εγκαταστάσεων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, εφόσον είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί επιχείρηση ναυπηγείου ή κάθε άλλη υποστηρικτική δραστηριότητα εντός της έκτασης που βρίσκεται η επιχείρηση.

Επίσης προβλέπεται η καταβολή τιμήματος για την παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης ζώνης, ή τμήματος αιγιαλού και του αναγκαίου θαλασσίου χώρου. Το ύψος του θα καθορίζεται σε όρους αγοράς με κοινή απόφαση των Γενικών Διευθύνσεων των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ταυτόχρονα καθορίζεται η διαδικασία υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης κτηρίων και λοιπών κατασκευών που βρίσκονται εντός του συγκροτήματος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.

Τα παραπάνω ανοίγουν τον δρόμο στον ειδικό διαχειριστή να προχωρήσει στην επόμενη φάση, δηλαδή να προκηρύξει διαγωνισμό για το στρατιωτικό σκέλος των ναυπηγείων. Η προκήρυξη αναμένεται το προσεχές διάστημα καθώς ο διαχειριστής έχει πάρει παράταση για να ολοκληρώσει την δουλειά του μέχρι τον Απρίλιο.

Εκτιμάται ότι τα ναυπηγεία θα χρειασθούν τουλάχιστον 30-35 εκατ. ευρώ επενδύσεις για νέο εξοπλισμό, προκειμένου να αποκατασταθούν στοιχειωδώς οι λειτουργίες τους και να είναι σε θέση ο νέος επενδυτής να επισκευάσει πλοία.

Ο αγοραστής του στρατιωτικού τμήματος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι 830 εργαζόμενοι δεν θα περάσουν με τις συμβάσεις τους στη νέα επιχείρηση. Μπορεί να τους απολύσει και να προσλάβει όσους χρειάζεται για την επόμενη ημέρα του ναυπηγείου. Κρίσιμος επίσης όρος του σχετικού διαγωνισμού θα είναι και αυτός που θα ορίζει ότι ο νέος ιδιοκτήτης του ναυπηγείου «δεν θα πρέπει να έχει έμμεση ή άμεση σχέση είτε με τον Ισκαντάρ Σάφα, είτε με την Thyssen», δηλαδή τους δύο προηγούμενους μετόχους της επιχείρησης.

Στο δια ταύτα της χθεσινής τροπολογίας του υπ. Οικονομικών, προβλέπεται ειδικότερα ότι: 

Αναστέλλεται η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και επιτρέπεται η μεταβίβαση των ως άνω κτηρίων και κατασκευών και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί αυτών καθώς και η εξέλιξη και ολοκλήρωση κάθε διοικητικής λειτουργίας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την οργάνωση και εν γένει λειτουργία των ναυπηγείων Σκαραμαγκά.

Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών εντός των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων, που τελούν υπό ειδική διαχείριση άνευ προηγούμενης λήψης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας κατά τις κείμενες διατάξεις.

Διατηρείται σε ισχύ η υφιστάμενη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης Ναυπηγεία Σκαραμαγκά μέχρι και την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του εναπομείναντος ενεργητικού αυτής, στο πλαίσιο της ειδικής διαχείρισης και μεταβιβάζεται στον ειδικό διάδοχο της επιχείρησης.

Προβλέπεται ότι το ακίνητο που βρίσκεται εντός του συγκροτήματος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, δύναται να μεταβιβάζεται ολόκληρο ή κατά τμήματα σε τρίτους στο πλαίσιο της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης.