Νέο ΔΣ στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Νέο ΔΣ στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο τοποθετήθηκε στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη. Πρόεδρος παραμένει ο Σπύρος Οικονόμου, μηχανικός Μεταλλείων-μεταλλουργός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και διδάκτωρ Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστήμιου της Λουβαίν.

Αντιπρόεδρος είναι ο Διονύσης Ασημακόπουλος, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, ομότιμος καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και μέλη οι Δημήτριος Σαντιξής, εκπρόσωπος της ΔΕΗ, στέλεχος του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού τομέα, 'Αρης Τσικούρας, εκπρόσωπος του ΣΕΒ, σύμβουλος της τσιμεντοβιομηχανίας «ΤΙΤΑΝ» και Γιάννης Βουγιουκλάκης, ειδικός εμπειρογνώμονας σε θέματα ΑΠΕ και ενεργειακής αποδοτικότητας, εκ των βασικών συγγραφέων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) .

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γερ. Θωμάς δήλωσε πως «τα πρόσωπα που επιλέξαμε για το ΚΑΠΕ συνθέτουν ένα Διοικητικό Συμβούλιο υψηλού επιπέδου. Όλοι διαθέτουν πλούσια επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση σε διαφορετικά αντικείμενα, που σχετίζονται με τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το νέο ΔΣ του Κέντρου, το οποίο αναλαμβάνει καθήκοντα, έχοντας ως βασική αποστολή την αναβάθμιση του ΚΑΠΕ, με την οικοδόμηση νέου οράματος και στρατηγικής. Στόχος είναι να αποτελέσει τον βασικό συμβουλευτικό φορέα που θα συνδράμει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Το ΚΑΠΕ, αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία του προσωπικού του καλείται να επικεντρωθεί στους βασικούς πυλώνες της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής, δηλαδή την ταχεία διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και την κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την εξοικονόμηση ενέργειας».