Κινδυνεύει να μείνει χωρίς μετασχηματιστές ο ΔΕΔΔΗΕ, άμεσες παραγγελίες για να καλύψει τα κενά

Κινδυνεύει να μείνει χωρίς μετασχηματιστές ο ΔΕΔΔΗΕ, άμεσες παραγγελίες για να καλύψει τα κενά

Σοβαρές ελλείψεις σε μετασχηματιστές με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αδιάλειπτη τροφοδοσία της χώρας σε ρεύμα αντιμετωπίζει ο ΔΕΔΔΗΕ, καθώς ακυρώθηκε ο σχετικός διαγωνισμός που θα εξασφάλιζε την επάρκεια στα εν λόγω υλικά για την επόμενη τριετία.

Σαν αποτέλεσμα και προκειμένου να εξασφαλίσει το απαραίτητο απόθεμα του κρίσιμου αυτού υλικού μέχρι την κατακύρωση του νέου διαγωνισμού που προκήρυξε, ο διαχειριστής, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με προμηθευτές-με βάση και την εμπειρία από προηγούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες-για την υπογραφή σύμβασης ύψους 15,3 εκ. ευρώ (με προαίρεση επιπλέον 4,6 εκ. ευρώ). Η συμφωνία προβλέπει την παράδοση έως τις αρχές του καλοκαιριού του 2021, των απαραίτητων για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του, μετασχηματιστών.

Σήμερα οι πανελλαδικά εγκατεστημένοι μετασχηματιστές στο δίκτυο διανομής ανέρχονται σε 163.220 (Μέσης Τάσης προς Χαμηλή), αλλά πέρα από τις νέες ηλεκτροδοτήσεις, τη συνήθη φθορά και τα συχνά έκτακτα φυσικά φαινόμενα, όπως πυρκαγιές και ακραίες καιρικές συνθήκες, που προκαλούν βλάβες στο υλικό, τα τελευταία χρόνια η εταιρεία αντιμετωπίζει αυξημένες αναλώσεις και από τις κλοπές τους. Ενα πολύ συχνό φαινόμενο, δημιουργώντας συνεχώς έκτακτες ανάγκες για τα επίπεδα των αποθεμάτων.

Ακριβώς λόγω της κρισιμότητας του εν λόγω υλικού για την ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας αλλά και των νέων πελατών, δηλαδή καταναλωτών και συνδέσεων παραγωγών ΑΠΕ, ο ΔΕΔΔΗΕ προκήρυξε τον Ιούλιο του 2018 διαγωνισμό με στόχο την κάλυψη έως και τις αρχές του 2022 των αναγκών του δικτύου για μετασχηματιστές όλων των κατηγοριών.

Σύμφωνα ωστόσο με τις πληροφορίες, η εξέλιξη του διαγωνισμού που διήρκησε 26 μήνες, επηρεάστηκε καταλυτικά από το νέο κοινοτικό κανονισμό που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2019 και ο οποίος προβλέπει αυστηρότερα κριτήρια ως προς τα υλικά που χρησιμοποιούνται στους μετασχηματιστές (με στόχο τις χαμηλότερες απώλειες ενέργειας).

Σαν αποτέλεσμα, όπως λένε πηγές του διαχειριστή, η παραλαβή και εγκατάσταση μετασχηματιστών με προδιαγραφές που δεν εναρμονίζονται με το νέο κανονιστικό πλαίσιο από τον Ιούλιο του 2021 και μετά, είναι αδύνατη. Η εταιρεία-μειοδότης του διαγωνισμού δεν κατάφερε να καλύψει και τις τέσσερις κατηγορίες μετασχηματιστών που χρειάζεται το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, παρά μόνο μια, ενώ η αμέσως επόμενη τεχνικά καταρτισμένη εταιρεία που θα μπορούσε να καλύψει τις υπόλοιπες κατηγορίες, ανακοίνωσε ότι προχωρά στο κλείσιμο του εργοστασίου της στην Ελλάδα τον προσεχή Οκτώβριο.

Μετά και τα παραπάνω, ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε άμεσα στην προκήρυξη νέου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μετασχηματιστών με βάση τις προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται από το νέο κοινοτικό κανονισμό, ο οποίος και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

Το ερώτημα ωστόσο είναι τι θα συμβεί στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την κατακύρωσή του. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση και προκειμένου να εξασφαλίσει απαραίτητα αποθέματα του κρίσιμου υλικού, ο ΔΕΔΔΗΕ πρόκειται να υπογράψει σύμβαση, ύψους 15,3 εκ. ευρώ (με προαίρεση επιπλέον 4,6 εκ. ευρώ), σύμφωνα με την οποία, έως και τις αρχές του καλοκαιριού του 2021, θα έχει παραλάβει μετασχηματιστές που ανήκουν στις τρεις κατηγορίες.