8ος χρόνος, ημέρα 2484η
Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022

Η κυβέρνηση νομοθετεί την παύση των διώξεων αιρετών για πληρωμή μισθών βάσει ασφαλιστικών μέτρων

Η κυβέρνηση νομοθετεί την παύση των διώξεων αιρετών για πληρωμή μισθών βάσει ασφαλιστικών μέτρων

Του Αλέξανδρου Διαμάντη

Την άρση του αξιοποίνου των πράξεων και την οριστική παύση των πειθαρχικών διώξεων και κάθε είδους καταλογισμών σε βάρος Δημάρχων ή υπαλλήλων Δημοσιονομικών Υπηρεσιών, για τις περιπτώσεις που κατέβαλλαν αποδοχές στο προσωπικό των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, εφόσον αυτό απασχολήθηκε πραγματικά βάσει αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων, προβλέπει η τροπολογία του Υπουργού Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθώς  οι αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων που διατάσσουν απασχόληση εργαζομένων ΟΤΑ μέχρι την έκδοση οριστικής ή τελεσίδικης απόφασης επί της τακτικής αγωγής, δημιουργούν προσωρινό δεδικασμένο και υφίσταται υποχρέωση συμμόρφωσης σε αυτές κατά τις διατάξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης. «Ως εκ τούτου είναι αυτονόητη η μη θεμελίωση ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης αιρετών ή υπαλλήλων», σημειώνεται.

Φωτογραφία SOOC