Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017, 11:52

-A +A

Η δυστυχία του να είσαι γυναίκα στην Ελλάδα

Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017, 11:52
Η δυστυχία του να είσαι γυναίκα στην Ελλάδα
-A +A

Την τελευταία θέση στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων καταλαμβάνει η Ελλάδα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ευρωπαι?κου? Ινστιτου?του για την Ισο?τητα των Φυ?λων (EIGE), κάτω ακόμα και από την Ουγγαρία.

Ειδικότερα, το EIGE τοποθετεί την Ελλάδα μόλις στη βάση όσον αφορά τον δείκτη ισότητας των δύο φύλων με μόλις 50 στους 100 βαθμούς, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 66,2 βαθμοί. Την υψηλότερη βαθμολογία συγκεντρώνει η Σουηδία με 82,6 βαθμούς ενώ η Ιταλία σημείωσε τη μεγαλύτερη πρόοδο σε ζητήματα ισότητας, καθώς κέρδισε 12,9 βαθμούς μέσα στην τελευταία δεκαετία και αναρριχήθηκε στην 14η θέση της σχετικής λίστας με τις χώρες της ΕΕ.

Γενικά, πάντως η έκθεση διαπιστώνει ότι η πρόοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς αφού ο μέσος όρος των 66,2 βαθμών σε είναι τέσσερις μόλις βαθμούς υψηλότερος σε σύγκριση με μια δεκαετία πριν.Αναλυτικά, οι επιδόσεις της Ελλάδας στους έξι τομείς μέτρησης είναι οι παρακάτω:

Εργασία: Μετρά το βαθμό στον οποίο οι γυναίκες και οι άνδρες μπορούν να ωφεληθούν από την ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση και τις καλές συνθήκες εργασίας. Η Ελλάδα λαμβάνει 64, 2 βαθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο των 71,5 στην ΕΕ.

Χρήματα: Μετρά τις ανισότητες μεταξύ των φύλων όσον αφορά την πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους και την οικονομική κατάσταση των γυναικών και ανδρών. Η Ελλάδα έχει σκορ 70,7 σε σχέση με μέσο όρο 79,6 στην ΕΕ.

Γνώση: Αποτυπώνει τις ανισότητες των φύλων στη συμμετοχή στην εκπαίδευση και την δια βίου κατάρτιση. Η Ελλάδα έχει 55,6 βαθμούς σε σχέση με μέσο όρο 63,4 στην ΕΕ.

Χρόνος: Μετρά τις ανισότητες των φύλων στην κατανομή του χρόνου που αφιερώνεται στη φροντίδα και στην οικιακή εργασία και τις κοινωνικές δραστηριότητες. Η Ελλάδα βαθμολογείται με 44,7 έναντι μέσου όρου 65,7 στην ΕΕ.

Εξουσίας: Εξετάζει την ισότητα των φύλων στις θέσεις λήψης αποφάσεων σε όλους τους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς. Η Ελλάδα πετυχαίνει σκορ μόλις 21,7 σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 48,5.

Υγεία: Μετρά την ισότητα των φύλων σε τρεις τομείς, την κατάσταση της υγείας, τη συμπεριφορά σε σχέση με ζητήματα υγείας και την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Η Ελλάδα βαθμολογείται με 83,1 σε σχέση όμως με τον επίσης υψηλότερο ευρωπαϊκό μέσο του 87,4.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα