8ος χρόνος, ημέρα 2277η
Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022

ΕΡΓΑΝΗ: Οδηγίες για τις δηλώσεις εργοδοτών για τα rapid test ανεμβολίαστων εργαζομένων

ΕΡΓΑΝΗ: Οδηγίες για τις δηλώσεις εργοδοτών για τα rapid test ανεμβολίαστων εργαζομένων

Ξεκίνησε η «εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» και οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις για τα rapid test των ανεμβολίαστων εργαζομένων τους.

Στο πλαίσιο αυτό στον «ΕΡΓΑΝΗ» εκδόθηκαν οδηγίες της εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό, οι οποίες και αφορούν:

α. Σε δεδομένα για το σύνολο των απασχολούμενων

Κατάσταση Εμβολιασμού Νόσησης Εργατικού Δυναμικού και

Κατάστασης Εμβολιασμού Νόσησης Εργατικού Δυναμικού Ωφελούμενων Ειδικών Εντύπων

β. Σε δεδομένα για τους απασχολούμενους που είναι υπόχρεοι σε διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων.

Κατάσταση Εμβολιασμού Νόσησης Εργατικού Δυναμικού Rapid και

Κατάστασης Εμβολιασμού Νόσησης Εργατικού Δυναμικού Ωφελούμενων Ειδικών Εντύπων Rapid

γ. Στην διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Υποχρεωτικών Διαγνωστικών Ελέγχων Ανεμβολίαστων και Μη Νοσησάντων Εργαζόμενων».