Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας: 1453 υποψήφιοι διδάκτορες για χρηματοδότηση 8 εκατ. ευρώ

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας: 1453 υποψήφιοι διδάκτορες για χρηματοδότηση 8 εκατ. ευρώ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην «3η προκήρυξη υποτροφιών για υποψήφιους/ες διδάκτορες» του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), την Παρασκευή. Οι αιτούντες είναι 1453 και διεκδικούν μερίδιο από τα 8 εκατ. ευρώ για να πραγματοποιήσουν την καινοτόμα έρευνά τους.

   Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη προκήρυξη αποσκοπεί στη χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτόρων για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής, χωρίς θεματικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς, με μοναδικό κριτήριο την επιστημονική ποιότητα και αριστεία. «Σκοπός είναι η στήριξη των νέων επιστημόνων, ώστε να διαγράψουν μια επιτυχημένη πορεία στην έρευνα, υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις», δήλωσε ο διευθυντής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Δρ. Νεκτάριος Νασίκας και τόνισε: «Η συγκεκριμένη δράση θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για ερευνητική εξέλιξη και θα συμβάλει στην προσπάθεια αναστροφής του φαινομένου εκροής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό (braindrain) εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα τις ερευνητικές δραστηριότητες των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων της χώρας».

   Αναλυτικά οι αιτήσεις ανά επιστημονική περιοχή είναι:

   * Φυσικές επιστήμες: 228

   * Επιστήμες μηχανικού και τεχνολογίας: 256

   * Επιστήμες ζωής (ιατρική και επιστήμες υγείας): 268

   * Γεωπονικές επιστήμες - τρόφιμα: 99

   * Μαθηματικά και επιστήμες πληροφορίας: 102

   * Κοινωνικές επιστήμες: 231

   * Ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες: 184

   * Περιβάλλον και ενέργεια: 61

   * Διοίκηση και οικονομία της καινοτομίας: 24. 

   Μέχρι στιγμής έχουν προκηρυχθεί τρεις δράσεις για υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρωνμ με συνολικό προϋπολογισμό 31.500.000 ευρώ, ενώ αναμένεται να ενισχυθούν μέσω αυτών περισσότεροι από 1500 υποψήφιοι διδάκτορες. Τα επόμενα χρόνια και σύμφωνα με τον επιχειρησιακό προγραμματισμό του ιδρύματος, αναμένεται να προκηρυχθούν άλλες δύο δράσεις για υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων συνολικού προϋπολογισμού 8.000.000 ευρώ, τηρώντας της δέσμευση του ιδρύματος για συνέχεια και συνέπεια στις δράσεις του.

   Οι αιτήσεις υποτροφιών υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.. Υπενθυμίζεται ότι στη συγκεκριμένη πύλη διεξάγεται επίσης η αξιολόγηση των αιτήσεων υποτροφίας, η υποβολή και εξέταση των ενστάσεων, καθώς και η  διαχείριση και η πιστοποίηση  των χρηματοδοτούμενων υποτροφιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ