8ος χρόνος, ημέρα 2281η
Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2022

Εγκρίθηκε ο οριστικός κατάλογος των συμμετεχόντων στην δημοπρασία αδειών 5G

Εγκρίθηκε ο οριστικός κατάλογος των συμμετεχόντων στην δημοπρασία αδειών 5G

Προχωρά με γοργούς ρυθμούς η δημοπρασία των συχνοτήτων των αδειών κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς (5G). Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) έλαβε χθες την απόφαση έγκρισης του Οριστικού Καταλόγου Προεπιλογής ενδιαφερομένων που θα συμμετάσχουν στην διεκδίκηση (δημοπρασία) ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz.

Με βάση την χθεσινή απόφαση της ολομέλειας της ΕΕΤΤ, οι εταιρείες Cosmote, Vodafone και Wind εξουσιοδοτούνται να συμμετάσχουν στις τέσσερις δημοπρασίες που θα διεξαχθούν για τα αντίστοιχα δικαιώματα επι των συχνοτήτων. Οι δημοπρασίες αυτές προγραμματίζονται να διεξαχθούν στις αρχές του Δεκέμβρη ή και νωρίτερα.

Στο μεταξύ φαίνεται να οριοθετείται με σχετική ακρίβεια το τίμημα που θα καταβάλουν οι πάροχοι για τις άδειες 5G. Το συνολικό τίμημα για το σύνολο των δικαιωμάτων επί των ραδιοσυχνοτήτων εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 372 εκατ. ευρώ. Εξ’ αυτών δικαιώματα που αφορούν σε ύψος τα 352 εκατ. ευρώ έχουν ήδη δεσμευθεί από τους παρόχους και την ΕΕΤΤ, ενώ δικαιώματα ύψους μόλις 20 εκατ. ευρώ δεν έχουν δεσμευθεί και θα αποτελέσουν το αντικείμενο δημοπρασίας.

Ειδικότερα η Cosmote έχει δεσμεύσει δικαιώματα ύψους 109,6 εκατ. ευρώ, η Vodafone δικαιώματα αξίας 123,0 εκατ. ευρώ και η Wind δικαιώματα αξίας 119,1 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα στην ζώνη των 700 MHz έχουν δεσμευθεί συχνότητες αξίας:

50,6 εκατ. ευρώ από την Cosmote

51,6 εκατ. ευρώ από την Vodafone και

50,1 εκατ. ευρώ από την Wind.

Στη ζώνη των 2100 MHz έχουν δεσμευθεί και θα αποκτηθούν συχνότητες αξίας:

35,3 εκατ. ευρώ από την Cosmote

35,1 εκατ. ευρώ από την Vodafone και

35,4 εκατ. ευρώ από την Wind.

Στη ζώνη των 3400-3800 MHz έχουν δηλωθεί ότι θα αποκτηθούν συχνότητες αξίας:

17,2 εκατ. ευρώ από την Cosmote

30,4 εκατ. ευρώ από την Vodafone και

30,4 εκατ. ευρώ από την Wind.

H Cosmote καταβάλει μικρότερο τίμημα στη συγκεκριμένη ζώνη, διότι ήδη κατέχει συχνότητες λόγω της ανάπτυξης του έργου των αγροτικών ευρυζωνικών δικτύων (Rural Broadband). Τέλος στη ζώνη των 26 GHz, οι ενδιαφερόμενοι έχουν δεσμεύσει συχνότητες αξίας:

6,5 εκατ. ευρώ η Cosmote

6,5 εκατ. ευρώ η Vodafone και

3,2 εκατ. ευρώ η Wind.

Oι διεκδικήσεις αυτές αθροίζονται σε περίπου 350,0 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 1,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί από την Vodafone και την Cosmote για να αποκτήσουν τα δικαιώματα (blocks συχνοτήτων) εκείνα που τους ενδιαφέρουν. Απέκτησαν δηλαδή δικαίωμα πρώτης επιλογής.

Πέραν των ανωτέρω δικαιωμάτων, μένουν μόνον ορισμένα δικαιώματα που δεν έχουν δεσμευθεί από τους ενδιαφερόμενους. Από ένα σύνολο 3000 MHz που διατίθενται, μόνον 90 MHz (ποσοστό 3%) στη ζώνη των 3400-3800 MHz, αξίας περίπου 20,3 εκατ. ευρώ αποτελεί αντικείμενο διεκδίκησης. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα μόνα στα οποία θεωρητικά θα υπάρξει δημοπρασία, καθώς το υπόλοιπο δημοπρατούμενο φάσμα (97%) ήδη έχει δεσμευθεί. Σημειώνεται ότι σε κάθε δημοπρασία, οι αναθέτουσες αρχές δεσμεύουν μέρος των δικαιωμάτων υπέρ των υφιστάμενων παρόχων, καθώς πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχεια των επενδύσεων.

Αναφορικά με την απόφαση έγκρισης του οριστικού κατάλογο προεπιλογής συμμετεχόντων στις δημοπρασίες λήφθηκε μια εβδομάδα νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Αυτό συνέβη επειδή δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση από ενδιαφερόμενο, είτε κατά της διαδικασίας, είτε κατά της συμμετοχής κάποιου εκ των συμμετεχόντων στην διαδικασία. Αν είχε υποβληθεί κάποια ένταση η ΕΕΤΤ θα έπρεπε να την εξετάσει και αποφασίσει σχετικά. Η ΕΕΤΤ είχε δώσει περιθώριο μιας εβδομάδας για την εξέταση τυχόν ενστάσεων. Έτσι η έγκριση του οριστικού πίνακα συμμετοχής στην δημοπρασία είχε αποφασιστεί να γίνει στις 11 Νοεμβρίου.

Με την επιτάχυνση αυτή, εκτιμάται ότι η δημοπρασία που αρχικά προγραμματίζονταν για το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκέμβρη να έρχεται πιο μπροστά. Μάλιστα καθώς εξελίσσεται σε ποσοστό 97% σε αναθέσεις συχνοτήτων στην τιμή εκκίνησης, δεν αποκλείεται η όλη διαδικασία συντμηθεί περαιτέρω. Σημειώνεται ότι τόσο η ΕΕΤΤ, όσο και οι τρεις πάροχοι Cosmote, Vodafone και Wind, διαθέτουν μεγάλη εμπειρία από αντίστοιχες δημοπρασίες του παρελθόντος που είχαν αντίστοιχα περίπου αποτελέσματα.