7ος χρόνος, ημέρα 2158η
Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021

ΔιαΝΕΟσις: Η σημασία των Logistics στην επανεκκίνηση της ελληνικής Οικονομίας

ΔιαΝΕΟσις: Η σημασία των Logistics στην επανεκκίνηση της ελληνικής Οικονομίας

Ο κλάδος των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) που θεωρείται κρίσιμος για την υποστήριξη ενός ισχυρού, ευέλικτου και αποτελεσματικού παραγωγικού μοντέλου αποτελεί αντικείμενο ανάλυσης το κείμενο πολιτικής του Μέλους του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Logistics Νικόλαου Ροδόπουλου που δημοσιεύει η διαΝΕΟσις.

Σε αυτό γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα όπως για το ποιες ήταν οι επιπτώσεις της πανδημίας στον κλάδο των υπηρεσιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, ποια είναι η κατάσταση στη χώρα μας σήμερα και ποιες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην καλύτερη ανάπτυξη του κλάδου, ενώ παράλληλα υπάρχει η διαπίστωση ότι χωρίς σύγχρονα επαρκή μεταφορικά δίκτυα και δίχως τη βιώσιμη ανάπτυξη των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να αναπτύσσεται και να ευημερεί.

Η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η διαΝΕΟσις, η χώρας μας είναι:

 • 42η θέση στον Δείκτη Απόδοσης Δραστηριοτήτων Logistics (Logistics Performance Index – LPI) της Παγκόσμιας Τράπεζας το 2018.
 • 79η θέση στο Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας που μετρά την ευκολία λειτουργίας των επιχειρήσεων σε 190 χώρες το 2020.

Ενώ σε ορισμένους επιμέρους δείκτες:
• 86η στην έκδοση οικοδομικών αδειών
• 156η στην καταγραφή της ιδιοκτησίας (registering property)
• 119η στην ευκολία λήψης πιστώσεων
• 146η στην εφαρμογή των συμβολαίων

Σε προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες η εφοδιαστική αλυσίδα δημιουργεί σημαντική προστιθέμενη αξία και αύξηση των θέσεων εργασίας.

Στην Ολλανδία:

 • 55 δισ. ευρώ ετήσια προστιθέμενη αξία
 • 813.000 θέσεις εργασίας


Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα:

Το πλήγμα από την πανδημία στις ελληνικές εφοδιαστικές αλυσίδες υπήρξε βίαιο και σημαντικό.
 

Το 58% της βιομηχανίας τροφίμων και το 22% των προϊόντων μεταποίησης καταναλώνονται σε ετήσια βάση από τον τουριστικό κλάδο, που πλήγηκε σημαντικά από την πανδημία.
 

Όσον αφορά τις αστικές και εθνικές ροές, οι εμπλεκόμενοι κράτησαν με υπευθυνότητα και σοβαρότητα εξυπηρετώντας τη διακίνηση και διατηρώντας τα ράφια των καταναλωτικών αγαθών γεμάτα.

Η εικόνα μεταξύ επάρκειας και ελλείψεων υπήρξε θετική για το 2020 και όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν πέρασαν ανώδυνα.


Θαλάσσιες μεταφορές

Σημειώθηκε σημαντική μείωση δρομολογίων από και προς την Κίνα, δημιουργώντας πτώση διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων μεγαλύτερη των 151 χιλ. TEU. Στην ακτοπλοΐα σημειώθηκαν απώλειες της τάξης των 300 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις.


Αεροπορικές μεταφορές

Όλες οι εταιρείες αεροπορικών μεταφορών (εκτός διεθνών couriers) σημείωσαν κάθετη πτώση της τάξης του 90% το 2020.

Οδικές μεταφορές

Για το 2020 ο μέσος σταθμικός όρος δείχνει μια πτώση της τάξης του 20%-25%, με εξαίρεση κλάδους όπως εταιρείες που διέθεταν στόλους
οχημάτων ψυχόμενου ή ειδικού φορτίου.

Αποθήκευση και διανομή (Logistics)

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης κύκλου εργασιών σημείωσε μείωση 14,6% σε σύγκριση με το 2019. Το 2021, για τις 3rd Party Logistics εταιρείες δείχνει μια στασιμότητα με σημαντικές όμως προοπτικές που αποτυπώνονται στην αύξηση των τιμών
του real estate και την είσοδο επενδυτικών funds και ομίλων.

Παράλληλα, η ανάλυση παρουσιάζει τις προοπτικές του κλάδου παρουσιάζοντας αναλυτικά τόσο τα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες, αλλά και τις αδυναμίες και τις απειλές.

Tι πρέπει να γίνει;

Το κείμενο πολιτικής καταλήγει σε μια σειρά προτάσεων για την ενδυνάμωση της εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας.

 • Δημιουργία διοικητικού κυβερνητικού κόμβου
 • Θεσμική οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας στη δημόσια διοίκηση
 • Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός διαδικασιών αδειoδότησης εταιρειών Logistics
 • Χωροταξικός σχεδιασμός που να επιτρέπει την ανάπτυξη παραγωγικών εγκαταστάσεων
 • Δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης
 • Διευκόλυνση διαδικασιών διαχείρισης διερχόμενων φορτίων
 • Προώθηση & εξωστρέφεια των ελληνικών Logistics
 • Δημιουργία προώθησης ελληνικών Logistics
 • Ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Προώθηση των green & city Logistics
 • Εκπαίδευση, σύνδεση με την αγορά, έρευνα και τεχνολογία
 • Δημιουργία Παρατηρητηρίου Logistics

Ολόκληρη την ανάλυση μπορείτε να την διαβάσετε εδώ