Απαγορεύεται το κολύμπι και το υποβρύχιο ψάρεμα με απόφαση του Yπ. Ναυτιλίας

Απαγορεύεται το κολύμπι και το υποβρύχιο ψάρεμα με απόφαση του Yπ. Ναυτιλίας

Σε μια ακόμα απόφαση για την ενίσχυση των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας για την αποτροπή μετάδοσης του κορονοϊού προχώρησε η κυβέρνηση, καθώς με απόφαση του υπουργείου Ναυτιλίας απαγορεύεται, χωρίς εξαιρέσεις το κολύμπι, το υποβρύχιο ψάρεμα και η χρήση μέσων αναψυχής. 

Αναλυτικότερα στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Ναυτιλίας αναφέρει τα εξής: «Στο πλαίσιο αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, γνωρίζεται ότι δραστηριότητες όπως λήψη θαλάσσιου λουτρού (κολύμπι), χρήση ιδιωτικών θαλασσίων μέσων αναψυχής και υποβρύχια αλιεία, δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου-πρώτου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) με αριθμό Δ1α/Γ.Π οικ 20036/22-3-2020 (Β΄986) και ως εκ τούτου απαγορεύονται».