Ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ οι ζημιές των εισηγμένων το εξάμηνο

Ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ οι ζημιές των εισηγμένων το εξάμηνο

Ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ οι ζημιές στο εξάμηνο για 153 εισηγμένες σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Beta Χρηματιστηριακή. Η μεγάλη εικόνα ωστόσο κρύβει την αλήθεια καθώς αν εξαιρεθεί ο τραπεζικός κλάδος (η συναλλαγή Cairo επιβάρυνε κατά 1,33 δισ. τα καθαρά κέρδη) και τα διυλιστήρια (διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων άνω των 750 εκατ. ευρώ) οι εισηγμένες εταιρείες εμφανίζουν κέρδη 341 εκατ. ευρώ έναντι 633 εκατ. ευρώ την περυσινή περίοδο. 

Αν εξαιρεθούν δηλαδή οι έκτακτες συνθήκες στις τράπεζες αλλά και στα διυλιστήρια, το τελικό αποτέλεσμα επ' ουδενί δεν είναι «καταστροφικό» και δείχνει ανθεκτικότητα, παρά την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. 

Στο ισοζύγιο κερδισμένων χαμένων υπάρχει ισορροπία (76/77), ενώ εκτός από δύο εισηγμένες οι οποίες δεν έχουν δημοσιεύσει ως τώρα ισολογισμούς, υπολείπονται ακόμα οι ανακοινώσεις των εταιρειών που κλείνουν χρήση δωδεκαμήνου το καλοκαίρι. 

Αναμενόμενα, ο κύκλος εργασιών είναι μειωμένος κατά 19,7% με ισχυρή επίδραση από διυλιστήρια και κατασκευές, τα λειτουργικά κέρδη είναι μειωμένα κατά 30,7% στα 2,9 δισ. ευρώ, ενώ οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1,064 δισ. ευρώ έναντι κερδών 1,27 δισ. ευρώ το 2019.

Τα αποτελέσματα συνοπτικά 

Σε αυτή την δύσκολη συγκυρία οι εισηγμένες εμφανίζουν αυξημένη ταμειακή θέση κατά 2,8% στα 12,9 δισ. ευρώ, γεγονός που συνδέεται με την αύξηση και του βραχυπρόθεσμου δανεισμού κατά 18%. Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά 4,9% στα 23,9 δισ. ευρώ. 

Νικητές σε αυτή την δύσκολη περίοδο ήταν ο κλάδος της ενέργειας, της πληροφορικής και των πλαστικών, καθώς πλήθος από τις εταιρείες που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες δραστηριότητας οδεύουν προς καταγραφή ιστορικά υψηλής κερδοφορίας. 

Στον αντίποδα βρίσκονται εταιρείες που συνδέονται με τον τουρισμό, τις μεταφορές και την διαχείριση ακίνητης περιουσίας όπου παρατηρήθηκαν απομειώσεις του ενεργητικού μετά τις μεταβολές των μειωμένων μισθωμάτων. Δεν λείπουν επιμέρους θετικές αναγνώσεις γεγονός που πιστοποιεί την αποτελεσματικότητα κάποιων διοικήσεων να ανταπεξέρχονται σε πολύ ιδιαίτερες και έκτακτες συνθήκες όπου η ζήτηση ήταν για κάποιο διάστημα πρακτικά μηδενική.

Συμπερασματικά, η συνολική εικόνα δεν είναι καταστροφική, έχει αναγνώσεις αντοχής από πολλά σημαντικά ονόματα, σηματωρούς σε εμποροβιομηχανικό επίπεδο και η προοπτική – όπως διατυπώθηκε και στις τηλεδιασκέψεις - ήταν θετικότερη για το β’ εξάμηνο. Ωστόσο η στόχευση θα πρέπει να παραμείνει αυστηρά επιλεκτική, με κριτήριο την διάρκεια της πανδημίας η οποία θα συνεχίσει να επηρεάζει κλάδους και εταιρείες ανάλογα με το αντικείμενο τους.