Οι παραγγελίες διαρκών αγαθών αυξήθηκαν κατά 1% τον Οκτώβριο, μετά την άνοδο κατά 0,3% τον Σεπτέμβριο, στις ΗΠΑ. Αναλυτές προέβλεπαν ότι οι παραγγελίες διαρκών αγαθών θα αυξηθούν κατά 0,4%, όσο και τον προηγούμενο μήνα.

Οι παραγγελίες διαρκών αγαθών αυξήθηκαν κατά 1% τον Οκτώβριο, μετά την άνοδο κατά 0,3% τον Σεπτέμβριο, στις ΗΠΑ. Αναλυτές προέβλεπαν ότι οι παραγγελίες διαρκών αγαθών θα αυξηθούν κατά 0,4%, όσο και τον προηγούμενο μήνα.