“Η ΕΚΤ πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια τουλάχιστον κατά μισή ποσοστιαία μονάδα τον Δεκέμβριο, για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό - ρεκόρ”, σύμφωνα με το μέλος του ΔΣ Gediminas Simkus, ο οποίος θεωρεί μια μεγαλύτερη κίνηση ακόμα μια επιλογή.

“Η ΕΚΤ πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια τουλάχιστον κατά μισή ποσοστιαία μονάδα τον Δεκέμβριο, για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό - ρεκόρ”, σύμφωνα με το μέλος του ΔΣ Gediminas Simkus, ο οποίος θεωρεί μια μεγαλύτερη κίνηση ακόμα μια επιλογή.