Σταθεροποιήθηκε ο αριθμός των εκκρεμών αποζημιώσεων ασφαλίστρων το 2014

Σταθεροποιήθηκε ο αριθμός των εκκρεμών αποζημιώσεων ασφαλίστρων το 2014

«Κατά το 2014, οι εκκρεμείς αποζημιώσεις προς την παραγωγή ασφαλίστρων σταθεροποιήθηκαν, μετά τις αλλεπάλληλες αυξήσεις που τις οδήγησαν από το 55,2% το 2010 στο 82,0% το 2013». Αυτό προκύπτει από τα συμπεράσματα μελέτης των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. Η μελέτη εκδίδεται, ενσωματώνοντας τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα (2014), παρακολουθεί την οικονομική πορεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, χρησιμοποιώντας τους κυριότερους, θεωρητικά θεμελιωμένους, αριθμοδείκτες. Πηγή των στοιχείων της έρευνας είναι οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.

Μελετώντας τα αναλυτικότερα στοιχεία κάθε έτους διαδοχικά, διαπιστώνεται ότι το κόστος πρόσκτησης εργασιών επανήλθε στην τιμή που είχε το 2010 (14,3%), αφού είχε αυξηθεί μέχρι το 15,4% το 2013.

Σημειώνεται ότι το κόστος πρόσκτησης εργασιών αφορά σε ένα δείκτη που επιχειρεί να μετρήσει την αναλογία του κόστους με το οποίο επιβαρύνεται μία ασφαλιστική επιχείρηση, ώστε να επιτύχει την πρόσκτηση των εργασιών της, ως ποσοστό επί των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων.

Το ποσοστό χρεωστών ασφαλίστρων προς την παραγωγή ασφαλίστρων συνέχισε την καθοδική του πορεία, φτάνοντας στο 11,9%. Το 2010 και το 2012 είχε πάρει τιμές γύρω στο 19%. Το 2014 χαρακτηρίστηκε από τη νέα μείωση του δείκτη ζημιών (στο 34,6%). Ο δείκτης είχε φτάσει στο 51,5% το 2010. Παρά τις βελτιώσεις των δύο δεικτών (κόστους πρόσκτησης εργασιών και δείκτη ζημιών), το περιθώριο τεχνικού κέρδους μειώθηκε στο 36,3% από 48,2% το 2013. Εντούτοις, έχει αυξηθεί αρκετά από το 26,2% στο οποίο είχε φτάσει το 2010.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ