Προς αποχή διαρκείας οι δικηγόροι για το ασφαλιστικό

Προς αποχή διαρκείας οι δικηγόροι για το ασφαλιστικό

Με αποχή από την Τρίτη 12 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου και πρόταση για αποχή διαρκείας αντιδρούν οι δικηγόροι στο
ασφαλιστικό. Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων αποφάσισε επίσης συμμετοχή σε συλλαλητήριο την
Πέμπτη 14 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, η Σ.Ε αποφάσισε ομόφωνα:
1. Να κηρύξει πανελλαδική αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, με αυστηρότερο πλαίσιο χορήγησης αδειών, από την Τρίτη 12/1/2016 έως
και την Πέμπτη, 14/1/2016, οπότε και θα συγκληθεί στην Αθήνα εκτάκτως η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

2. Να εισηγηθεί προς την Ολομέλεια τη συνέχιση και κλιμάκωση της καθολικής αποχής αορίστου διαρκείας.

3. Να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Πέμπτη 14/1/2014 στις 12 το μεσημέρι, στα γραφεία του Δ.Σ.Α και πριν από την συνεδρίαση της
Ολομέλειας, Πανδικηγορική συγκέντρωση και πορεία στη Βουλή.

4. Να παραμείνουν καθ/ όλη την Πέμπτη, 14/1/2014, ημέρα της Πανδικηγορικής συγκέντρωσης, κλειστοί όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι της
χώρας και όλα τα δικηγορικά γραφεία.

5. Να συσταθεί ειδική επιτροπή για την επεξεργασία και την καταγραφή των θέσεων του δικηγορικού σώματος, στον διάλογο με την κυβέρνηση.

6. Να αποσταλούν έγγραφα υπομνήματα προς τους εκπροσώπους των θεσμών, όπου θα αποτυπώνονται οι απόψεις και τα επιχειρήματα του δικηγορικού
σώματος για το ασφαλιστικό.