Νέα αναβολή για το forum

Νέα αναβολή για το forum

Στην ζωή δεν υπάρχουν μόνο επιτυχίες, υπάρχουν και αποτυχίες. Προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε ένα φιλόδοξο project, το «Φιλελεύθερο Forum», το οποίο όμως απέτυχε από τεχνικής πλευράς. Η συμμετοχή των αναγνωστών ήταν μεγάλη και συγκινητική. Σκοντάψαμε, δεν εγκαταλείπουμε και επανερχόμαστε πιο δυνατοί την 1η Φεβρουαρίου.

Στην προσπάθεια μας να προσφέρουμε χρηστικές υπηρεσίες προς τα μέλη μας, αποφασίσαμε να επιλέξουμε ένα γνωστό στην παγκόσμια αγορά της πληροφορικής προϊόν, για την δημιουργία του «Φιλελεύθερου Forum». H προσπάθειά μας δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα λόγω μίας σειράς τεχνικών προβλημάτων, τα οποία μας παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας του forum και στην ενσωμάτωσή του σαν ενιαία οντότητα στην ιστοσελίδα του liberal.gr, παρόλο που κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας δεν είχαν εμφανιστεί.

Για αυτό το λόγο αποφασίσαμε να αναστείλουμε την λειτουργία του forum για λίγες ημέρες, ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε τα διάφορα τεχνικής φύσεως σφάλματα, να πραγματοποιήσουμε μία σειρά ελέγχων και να επιστρέψουμε πιο άρτια και πιο ολοκληρωμένα.

Οι εγγραφές συνεχίζονται.

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]