Χρήμα, Τράπεζες και Δάνεια στην Αρχαία Ελλάδα

Χρήμα, Τράπεζες και Δάνεια στην Αρχαία Ελλάδα

«Πρωτοπόροι οι Αρχαίοι Έλληνες και σ' αυτόν τον τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, την Οικονομία, τόσο στην θεωρία όσο και στην εφαρμογή των οικονομικών θεωρημάτων τους. Υπήρξαν οι επινοητές του χρήματος, ως του πλέον ευμεταχείριστου και ευκολομετακόμιστου, αλλά και οι πρώτοι ιδρυτές τραπεζών ως χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που ανέπτυξαν όλες σχεδόν τις τραπεζικές εργασίες, που συναντούμε σήμερα.

Έχοντες ως πάγια οικονομική αρχή τους ότι τα χρήματα δεν πρέπει να αποθησαυρίζονται ούτε να συσσωρεύονται από τους ολίγους, να λιμνάζουν, και να μένουν ανενεργά, αλλά να επενδύονται σε παραγωγικές και ?πιχειρηματικ?ς δραστηριότητες, δημιουργώντας πολλές θέσεις εργασίας και να έχουν την ευρύτερη και ταχύτερη κυκλοφορία τους σ' όλες τις κοινωνικές τάξεις, πέτυχαν και να θεμελιώσουν το στερεότερο κρηπίδωμα της δημοκρατίας, την «μεσότητα» του Αριστοτέλη, δηλαδή την αστική τάξη, αλλά και να οικοδομήσουν έναν τέτοιο πολιτισμό, που ''ποτέ ? κόσμος δεν ξαναείδ' αλλού'' όμοιό του ούτε ανώτερο του».

Την ερχόμενη Τρίτη 22 Δεκεμβρίου στις 19:00 το απόγευμα, στην Στοά του Βιβλίου - Polis Art Cafe, (Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου), θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου των Των Μ.Χ. Σκιαδιώτη και Γ.Π. Κυριακόπουλου «Χρήμα, Τράπεζες και Δάνεια στην Αρχαία Ελλάδα» (Εκδόσεις Ν. & Σ. Μπατσιούλας), όπου θα γίνει παραπομπή και σύγκριση με τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ελλάδα μετά τις ανακεφαλαιοποιήσεις, την εισαγωγή των distress funds, την νέα πτωχευτική διαδικασία, την προστασία των δανειοληπτών κλπ.

Την παρουσίαση θα κάνουν οι:

1. Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Δρ Φιλοσοφίας και συγγραφέως του "ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ" περί του νομικού πολιτισμού της Αρχαίας Ελλάδος στον Τραπεζικό Τομέα, ειδικότερα στον Κρατικό και Ιδιωτικό Δανεισμό

2. Μιχάλης Αγγελάκης, Πρόεδρος της Ένωσης Μετόχων και Φίλων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, που θα μιλήσει γιά τον ρόλο της αποταμίευσης έως και σήμερα, μετά και την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών

3. Γιάννης Κυριακόπουλος, συγγραφέας, Δικηγόρος για τον σκοπό της συγγραφής του βιβλίου,  που θα επισημάνει τα εδάφια του βιβλίου που αφορούν την λειτουργία των Τραπεζών και εν γένει τον Δανεισμό  στην Αρχαία Ελλάδα, με αντιστοίχισή τους στην σημερινή Ελληνική και Διεθνή πραγματικότητα, με πραγματικά εκπληκτικές ομοιότητες!

(Η είσοδος στο κοινό θα είναι ελεύθερη)