Υπ. Οικονομίας: Με ικανοποιητικό ρυθμό προχωρά ο εξωδικαστικός μηχανισμός

Υπ. Οικονομίας: Με ικανοποιητικό ρυθμό προχωρά ο εξωδικαστικός μηχανισμός

Με ικανοποιητικό ρυθμό προχωρά ο εξωδικαστικός? µ?ηχανισ?µ?ός? ?ρύθ?µ?ιση? οφειλών ?επιχειρήσεων (?Ν?. 4469/2017), «?παρότι? ?αποτελεί? ?ένα? ?νέο? ?και? ?πρωτόγνωρο? ?εργαλείο? ?για? την? ?ελληνική? ?αγορά», όπως αναφέρεται στο δελτίο οικονομικών εξελίξεων Οκτωβρίου του υπουργείου Οικονομίας?. ?Σύ?µ?φωνα? με ?τα? ?στοιχεία? ?υπάρχει? ?έντονο? ?ενδιαφέρον? ?από? ?την? ?επιχειρη?µ?ατική? ?κοινότητα? μ?ε? ?δεκάδες? ?χιλιάδες? ?επισκέψεις? ?στη? ?σχετική? ?ιστοσελίδα (?www.keyd.gov.gr)? ? της? ?Ειδικής? ?Γρα?µµ?ατείας? Διαχείρισης? ?Ιδιωτικού? ?Χρέους? (?ΕΓΔΙΧ?). ?

Ειδικότερα?, ?πάνω? ?από? 35?.000? ?διαφορετικοί? ?χρήστες? µ?ελέτησαν? ?την? ?ιστοσελίδα? ?της? ?ΕΓΔΙΧ?, ?όπου? ?παρουσιάζεται? ?όλο? ?το? ?θεσ?µ?ικό? ?πλαίσιο? ?της? ?κυβέρνησης? ?για? ?την? ?αντι?µ?ετώπιση? της? ?υπερχρέωσης?. ?Περισσότεροι? ?από? ?τους? µ?ισούς? ?που? ?επισκέφτηκαν? ?την? ?ιστοσελίδα? µ?ελέτησαν? ?το? ?θεσ?µ?ικό? πλαίσιο? και? τις? λύσεις? ?του? ?εξωδικαστικού? µηχανισµού, ενώ οι ?υπόλοιποι? ?οδηγήθηκαν? σε? ?άλλες? ?λύσεις?, ?όπως? ο ?Νό?µ?ος? ?Κατσέλη? - ?Σταθάκη? ?για? ?τα? ?νοικοκυριά? ?και? ?τους? ελεύθερους επαγγελματίες.?

?Στην πλατφόρμα ?του? ?εξωδικαστικού? µ?ηχανισ?µ?ού? εισήλθαν περισσότερες από 7.550 ?επιχειρήσεις? και? ?ξεκίνησαν? ?την? ?ετοι?µ?ασία? ?της? ?αίτησης? ?τους?: ?έχουν? ?περάσει? ?επιτυχώς? ?τα? κριτήρια? 1.404, ?έχουν? ανεβάσει? ?τουλάχιστον? ?ένα? αρχείο? 670 (?όποτε? ?θεωρούνται? ότι είναι σε προχωρηµένο ?στάδιο? ?ετοι?µ?ασίας?) και ?έχουν? ?υποβληθεί? ?οριστικά? 180 ?αιτήσεις?. ?