7ος χρόνος, ημέρα 2058η
Κυριακή, 20 Ιουνίου 2021

Στην αγορά βγάζει την ακίνητη περιουσία του ο Δήμος Φυλής

Στην αγορά βγάζει την ακίνητη περιουσία του ο Δήμος Φυλής

Σε rebranding της ταυτότητάς του επιδιώκει να προχωρήσει ο Δήμος Φυλής, ο οποίος έχει ταυτιστεί με τη «φιλοξενία» ρυπογόνων δραστηριοτήτων και τη διαχείριση απορριμμάτων. Έτσι, η δημοτική αρχή, βάζει σε πρώτο πλάνο την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσία της και για το σκοπό αυτό αναζητάει, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, τεχνικό σύμβουλο, που θα αναλάβει τη διετούς διάρκειας σύμβαση, προϋπολογισμού 306,2 χιλ. ευρώ, με αντικείμενο τη δημιουργία σχεδίου τοπικής ανάπτυξης.

Ειδικότερα, ο σύμβουλος θα προχωρήσει στην απογραφή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, καταγράφοντας τα επενδυτικά χαρακτηριστικά που αυτή διαθέτει. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να υποβληθούν προτάσεις αναδιάρθρωσης των χρήσεων γης που έχουν θεσμοθετηθεί στο ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Κι αυτό προκειμένου ο Δήμος Φυλής να ενταχθεί στους ΟΤΑ  νέα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια με νέες, δηλαδή χρήσεις γης και δραστηριότητες. Πρόκειται, δίχως, αμφισβήτηση για ένα φιλόδοξο σχέδιο, εάν λάβουμε υπόψη ότι η κατάρτιση ενός Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου είναι μία μάλλον χρονοβόρος διαδικασία.

Οι εκτάσεις

Στο επίκεντρο του σχεδίου του Δήμου Φυλής βρίσκονται τρία είδη εκτάσεων, δηλαδή:

- Tο Βιομηχανικό Πάρκο Άνω Λιοσίων, μία περιοχή που έχει πολεοδομηθεί και διαθέτει κυρωμένη πράξη εφαρμογής. Ωστόσο το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο παρουσιάζει τοπικές ατέλειες και αδυναμίες που δεν επιτρέπουν την επί του εδάφους εφαρμογή του, στο σύνολο του. Παράλληλα επειδή η ανάπτυξη του ΒΙΟΠΑ έχει γίνει προ πολλών ετών χωρίς να έχει εφαρμοστεί σαφές πλαίσιο ανάπτυξης υποδοχέα πχ ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ, ΕΠ υπάρχουν σημαντικά τυπικά ελαττώματα και προβλήματα που δεν έχουν επιτρέψει την ολοκληρωμένη περαίωση του έργου. Αποτέλεσμα; Το ΒΙΟΠΑ να παραμένει τυπικά αδρανής βιομηχανική περιοχή, χωρίς διαπιστωτική πράξη ολοκλήρωσης, χωρίς τη δυνατότητα αξιοποίησης των κινήτρων των Επιχειρηματικών Πάρκων, γεγονός που αποτρέπει την προσέλκυση νέων επενδύσεων και την ασφαλή και γρήγορη ανάπτυξη των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, σε βάρος της απασχόλησης και της τοπικής ανάπτυξης, όπως αναφέρει έγγραφο του Δήμου Φυλής.

- Οι εγκαταστάσεις του πρώην ΟΔΔΥ που βρίσκονται εντός του Δήμου, στην είσοδο της πόλης και σε ανοικτή δημόσια θέα από όλους τους διερχόμενους από την Αττική Οδό, δημιουργώντας αισθητική ρύπανση. Στόχος του Δήμου είναι να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη έκταση αναπτύσσοντας σε αυτή παραγωγική δραστηριότητα που θα αποφέρει έσοδα.

- Δύο εκτάσεις πέριξ της περιοχής του ΒΙΟΠΑ, οι οποίες πρέπει να αξιολογηθούν ως προς τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά τους, για να ακολουθήσει η κατάλληλη προετοιμασία ωρίμανσης, για την επίτευξη του σχεδιασμού αξιοποίησης που θα επιλεγεί για αυτές.

- Η ανάπλαση του Λατομείου Μουσαμά, μία εγκαταλελειμμένη, από δεκαετίες, λατομική έκταση πολύ μεγάλης επιφάνειας, με διάσπαρτες επαγγελματικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή