Revoil: Η αύξηση μεριδίου, η ηλεκτροκίνηση και η είσοδος στις ΑΠΕ

Revoil: Η αύξηση μεριδίου, η ηλεκτροκίνηση και η είσοδος στις ΑΠΕ

Η αύξηση των μεριδίων αγοράς, η εκμετάλλευση του δικτύου για την είσοδο και στην αγορά σταθμών φόρτισης για την ηλεκτροκίνηση καθώς και η επέκταση στον χώρο των ΑΠΕ μέσω κυρίως εξαγορών αποτελούν τα βασικά στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Revoil για την επόμενη τριετία.

Οι βασικοί άξονες ανάπτυξης της εταιρείας, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Revoil Γεώργιο Ρούσσο, περιλαμβάνουν «την ενδυνάμωση της παρουσίας της στην αγορά πετρελαιοειδών με την αύξηση των μεριδίων της, την ποιοτική αναβάθμιση του δικτύου πρατηρίων της, την περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων των premium καυσίμων και των καυσίμων για τη βιομηχανία και τη ναυτιλία».

Επίσης, όπως τονίζει ο ίδιος στο Liberal «καθώς η συνολική ζήτηση για τα πετρελαιοειδή προϊόντα δεν αναμένεται να παρουσιάσει ουσιαστική αύξηση τα επόμενα χρόνια (οικονομικότεροι κινητήρες, υβριδική τεχνολογία - ηλεκτροκίνηση, περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου), η εταιρεία εστιάζει σε έναν νέο άξονα ανάπτυξης από τον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με στόχο να λειτουργεί με ορίζοντα πενταετίας έργα ΑΠΕ ισχύος 60 μεγαβάτ (MW)».

Ωστόσο, όπως ο ίδιος τονίζει η εταιρεία αναμένεται να λειτουργήσει σε αυτές τις αγορές συμπληρωματικά αλλά και σε συνάρτηση με την εξέλιξη της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών. Στο πλαίσιο αυτό η Revoil στοχεύει στην επέκταση του δικτύου της με την προσθήκη 30 νέων πρατηρίων ετησίως για την επόμενη τριετία συνεχίζοντας το μοντέλο επέκτασης της τελευταίας πενταετίας.

Παράλληλα, όπως αναφέρει, ήδη η εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία δημιουργίας σταθμών φόρτισης για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα σε πρατήρια που το επιτρέπει η χωροταξική τους δομή με στόχο να καλυφθεί το 10% των πρατηρίων της (που σήμερα ξεπερνούν τα 545),καλύπτοντας παράλληλα το σύνολο της επικράτειας.

Η τοποθέτηση των σταθμών φόρτισης θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την διείσδυση ανά των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ενώ η Revoil εξετάζει και την προώθηση συνεργασιών σε περιοχές όπου η διείσδυση είναι μεγάλη με αλυσίδες λιανικής και χώρους στάθμευσης.

Όσον αφορά την αμιγή δραστηριότητα της εταιρείας αυτή αποτελεί τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης και ο Γ. Ρούσσος τονίζει ότι αν και υπάρχουν διακυμάνσεις στην ζήτηση, η οποία επηρεάζεται από εξωγενής παράγοντες, θα παραμείνει ως τέτοιος με συνεχή εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό με νέα προϊόντα και υπηρεσίες όπου αυτό είναι απαιτητό. Συμπληρώνει δε αναφερόμενος στην επέκταση στο χώρο των ΑΠΕ ότι «η εμπορία πετρελαιοειδών ανήκει στον ευρύτερο ενεργειακό χώρο αλλά η δραστηριοποίηση στον χώρο των ΑΠΕ είναι ανεξάρτητη και θα λειτουργήσει προσθετικά στο core business. Η ενασχόληση σίγουρα θα βελτιώσει το ενεργειακό αποτύπωμα της Revoil».

Σημειώνει δε ότι: « Ο σχεδιασμός της REVOIL, περιλαμβάνει κυρίως την εξαγορά εταιριών με έργα ΑΠΕ στο τελικό στάδιο αδειοδότησης. Οι επενδύσεις στον χώρο των ΑΠΕ έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, σταθερότητα και συγκεκριμένα περιθώρια. Επίσης σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν πολύ μέλλον στα πλαίσια ενός ευρύτερου πλάνου απολιγνιτοποίησης. Η ανάπτυξη έργων ΑΠΕ δε, και οι πιθανές εξαγορές θα πραγματοποιηθούν κάνοντας ένα συνδυασμό ιδίων πόρων και δανειακών κεφαλαίων».

Σύμφωνα με τον ίδιο «στρατηγικός στόχος της εταιρίας που ακολουθείται απαρέγκλιτα είναι η σταδιακή μείωση του τραπεζικού της δανεισμού με την Revoil και το 2020 να ακολουθεί πιστά το συμφωνηθέν με τις συνεργαζόμενες τράπεζες πρόγραμμα αποπληρωμής των δανείων της. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία δύο χρόνια η εταιρεία έχει αποπληρώσει τραπεζικά δάνειά 8,5 εκατ. ευρώ, με στόχο την περαιτέρω μείωση τα προσεχή έτη κατά 4 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο.

Αναφερόμενος στις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας για το σύνολο του 2020, σημειώνει ότι «εκτιμάται ότι θα συντηρηθεί η τάση του εννεαμήνου και όπως έχει διαφανεί και από τα δημοσιευμένα στοιχεία του ενεαμήνου, το 2020 ήταν για την εταιρεία μία ακόμα χρονιά περαιτέρω ενίσχυσης της κερδοφορίας της. Και αυτό σε ένα περιβάλλον πρωτόγνωρο για τους ανθρώπους, τις κοινωνίες, τις επιχειρήσεις. Η πανδημία όπως ήταν αναμενόμενο επηρέασε και τον Κλάδο Πετρελαιοειδών με τα συνεχή lockdowns και τους περιορισμούς των μετακινήσεων να έχουν αντίκτυπο στη ζήτηση σε καύσιμα κίνησης. Οι ενισχυμένες πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης λόγω των χαμηλών τιμών αντιστάθμισαν σε ένα σημαντικό βαθμό τις απώλειες στα motorfuels με την συνολική εικόνα να παραμένει αρνητική. Η REVOIL με επιδόσεις καλύτερες της αγοράς, επικεντρώθηκε σε μίγμα προϊόντων με βελτιωμένα περιθώρια και μείωσε σημαντικά το χρηματοοικονομικό της κόστος ενισχύοντας την τελική γραμμή των αποτελεσμάτων.

Τέλος, ο ίδιος σε σχέση με την θέση θεσμικών στην μετοχή αναφέρει πως, με σημερινά στοιχεία η παρουσία των θεσμικών είναι λίγο πάνω από το 4% του μετοχικού κεφαλαίου, σημειώνοντας ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μία κινητικότητα στην μετοχή που αποτυπώνεται κυρίως στην αύξηση του όγκου των συναλλαγών. Τα θεσμικά χαρτοφυλάκια είναι πάντα ευπρόσδεκτα κυρίως αυτά που έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα καθώς αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της REVOIL και το επιχειρηματικό της πλάνο.