7ος χρόνος, ημέρα 2221η
Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021

Pyramis: Μείωση δαπανών και κόστους παραγωγής τα δύο στοιχήματα της εταιρείας

Pyramis: Μείωση δαπανών και κόστους παραγωγής τα δύο στοιχήματα της εταιρείας

Μετά από μια δύσκολη χρονιά που η Pyramis γύρισε σε ζημιές, η διοίκηση της εταιρείας του Νίκου Μπακατσέλου θέτει ως στόχο την αύξηση του τζίρου, τη μείωση των δαπανών με περικοπή εξόδων, την περιστολή του κόστους παραγωγής, καθώς επίσης και την είσπραξη απαιτήσεων. Το 2020 η εταιρεία «χτυπήθηκε» από την πανδημική κρίση και κατέγραψε πτώση του κύκλου εργασιών και ζημιές.

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ, η Pyramis παρουσίασε πτώση 14% στον κύκλο εργασιών στα 49,75 εκατ. ευρώ από 57,9 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ οι εξαγωγές επιβραδύνθηκαν κατά 19% στα 36 εκατ. ευρώ. Το μικτό κέρδος συρρικνώθηκε στα 6,32 εκατ. ευρώ, από 7,5 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ οι ζημιές το 2020 έφτασαν τα 800 χιλ. ευρώ, από 220 χιλ. ευρώ κέρδη το 2019.

Η εταιρεία αναφέρει πως η διανυόμενη και ίσως η επόμενη, διαχειριστικές χρήσεις, θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες λόγω της πανδημίας. Ειδικά για φέτος, η επίδραση του lockdown ήταν ιδιαίτερα δυσμενής και η απώλεια πωλήσεων είναι πολύ δύσκολο να αποκατασταθεί. Στο πλαίσιο ενός ιδιαίτερα δύσκολου μακροοικονομικού περιβάλλοντος, η εταιρεία συνεχίζει να εφαρμόζει το στρατηγικό της σχεδιασμό που αφορά στη βελτίωση του κόστους παραγωγής, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων καθώς και στην ενίσχυση της δραστηριότητας της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εταιρεία αναμένει βελτίωση της οικονομικής κατάστασης από την επόμενη χρήση αλλά πάντα σε συνάρτηση με την πανδημία. Η διοίκηση της Pyramis επιδιώκει τη μείωση των δαπανών με περιορισμό και περικοπή εξόδων, καθώς και την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων.

Η εταιρεία που πρόσφατα αγόρασε τον εξοπλισμό της Pitsos, έχει σημαντικές καθυστερημένες εμπορικές απαιτήσεις. Όπως αναφέρει ο ορκωτός ελεγκτής στις οικονομικές καταστάσεις δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη στους λογαριασμούς του ενεργητικού για καθυστερημένες εμπορικές απαιτήσεις 4,9 εκατ. ευρώ. Επίσης δεν αναφέρθηκε πρόβλεψη για την αντιμετώπιση ζημίας που ενδέχεται να προκύψει από τη μη ρευστοποίηση τους, η οποία εκτιμάται σε 3 εκατ. ευρώ περίπου. Τέλος, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πιθανή αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και για πιθανή απομείωσης της αξίας των θυγατρικών στο εξωτερικό.