7ος χρόνος, ημέρα 2101η
Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021

Premia: Η αύξηση κεφαλαίου των 75 εκατ. ευρώ και τα σχέδια για μετατροπή σε ΑΕΕΑΠ

Premia: Η αύξηση κεφαλαίου των 75 εκατ. ευρώ και τα σχέδια για μετατροπή σε ΑΕΕΑΠ

Πλώρη προς υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης έχει βάλει η Premia, η επενδυτική εταιρία ακινήτων, που ύστερα από την είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο της Sterner Stenhus θέτει ως στόχο να έχει χαρτοφυλάκιο ακινήτων 1 δισ. ευρώ την επόμενη πενταετία. Νωρίτερα, σε περίπου τρία χρόνια, η εταιρεία επιδιώκει να έχει ενεργητικό αξίας 300 εκατ. ευρώ. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιεί την Τρίτη, κατά σειρά, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 75 εκατ. ευρώ με εισφορά σε είδος και μετρητά.

Επτά ακίνητα αξίας 23,6 εκατ. ευρώ και δύο ομολογιακά δάνεια ύψους 3,9 εκατ. ευρώ που έχουν εκδοθεί από την Premia θα αντιστοιχούν στην εισφορά σε είδος. Όσον αφορά την εισφορά σε μετρητά έως 47,5 εκατ. ευρώ, ο βασικός μέτοχος, η σουηδική Sterner Stenhus έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει με περίπου 5,5 εκατ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα, 40 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στη δημόσια προσφορά της οποίας μέρος-δεν έγινε γνωστό χθες το ακριβές ποσό- θα πραγματοποιηθεί με ιδιωτική τοποθέτηση. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας, υπολογίζεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα εγκρίνει το Ενημερωτικό Δελτίο αρχές Ιουλίου και συνεπώς η αύξηση κεφαλαίου υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθεί τη δεύτερη και τρίτη εβδομάδα του Ιουλίου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Premia Κώστας Μαρκάζος τόνισε, χθες, πως τα χρήματα της αύξησης κεφαλαίου θα κατευθυνθούν αποκλειστικά στην ανάπτυξη της εταιρείας και όχι στην αποπληρωμή δανεισμού, όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις. Πρόσθεσε δε ότι η Premia εξετάζει το ενδεχόμενο της μετατροπής της σε εταιρία επενδύσεων σε ακίνητα, σε ΑΕΕΑΠ που διέπεται από ειδικό φορολογικό καθεστώς.

Όπως ακόμη είπε, ο ίδιος η Premia διαθέτει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο χώρων logistics, των οποίων η επιφάνεια, μετά την εισφορά ακινήτων μέσω της ΑΜΚ, θα διαμορφωθεί σε 175 χιλ. τετραγωνικά μέτρα, με απόδοση άνω του 8%. Στις ιδιοκτησίες που θα προστεθούν στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, μέσω της ΑΜΚ ανήκουν πέντε κέντρα logistics από τα οποία το μεγαλύτερο, μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας 25.725 τ.μ., βρίσκεται στο 1ο χιλιόμετρο Σίνδου-Χαλάστρας στη Θεσσαλονίκη κι ως μισθωτή την εταιρεία Seagull. Θα προστεθούν ακόμη δύο ακίνητα στην Καλαμάτα και την Κατερίνη με μισθωτές τις αλυσίδες λιανικής Praktiker και Σκλαβενίτης.

Μία ακόμη κατηγορία ακινήτων στην οποία επενδύει η Premia αφορά τα κοινωνικά κτίρια που περιλαμβάνουν δέκα σχολεία. Αποτελούν Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και συνδέονται με εκτιμώμενα καθαρά έσοδα 30 εκατ. ευρώ και πληρωμές διαθεσιμότητας 135 εκατ. ευρώ έως το 2041, οπότε ολοκληρώνεται το ΣΔΙΤ.