Πλαστικά Θράκης: Αυξημένα τα κέρδη προ και μετά φόρων το 2016

Αυξημένα κέρδη προ και μετά φόρων εμφάνισε ο όμιλος Πλαστικά Θράκης το 2016, με τον κύκλο εργασιών να εμφανίζει αύξηση της τάξεως του 0,9%. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 13,384 εκατ. ευρώ σε σχέση με 9,788 εκατ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας αύξηση 36,7%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 18,327 εκατ. ευρώ σε σχέση με 13,284 εκατ. ευρώ στη χρήση 2015, καταγράφοντας άνοδο 38%.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στη χρήση 2016 σε 291,900 εκατ. ευρώ σε σχέση με 289,396 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας σε σχέση με τη χρήση 2015. Ο όγκος πωλήσεων του ομίλου αυξήθηκε κατά 7,7% σε σχέση με τη χρήση του 2015 ως απόρροια της αύξησης του όγκου στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων κατά 7% και στον κλάδο της Συσκευασίας κατά 10,4%. Η εν λόγω αύξηση του όγκου πωλήσεων δεν αποτυπώθηκε στην αξία των πωλήσεων λόγω της μείωσης της τιμής της α' ύλης.

 

Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις και φόρους ανήλθαν σε 35,160 εκατ. ευρώ σε σχέση με 28,980 εκατ. ευρώ στη χρήση 2015 (+21,3%). Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 12% από 10% το 2015.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ