ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ: Υπογράφηκε η συμφωνία με ΟΣΕ για σύνδεση στο σιδηροδρομικό δίκτυο

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ: Υπογράφηκε η συμφωνία με ΟΣΕ για σύνδεση στο σιδηροδρομικό δίκτυο

 Ιδιωτικό συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου της σιδηροδρομικής σύνδεσης  των εγκαταστάσεων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ με το υφιστάμενο κεντρικό  σιδ/κο δίκτυο ΠΑΘΕΠ στην περιοχή του Ισθμού υπέγραψαν σήμερα ο Αναπλ. Δ/ων Σύμβουλος  του  ΟΣΕ, κ. Αθανάσιος Κοτταράς και ο Αναπλ. Δ/ων Σύμβουλος  της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ κ. Ιωάννης Κοσμαδάκης,

Οι μελέτες και το έργο θα χρηματοδοτηθούν στο σύνολο τους από την  ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και το έργο είναι προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ.

Ήδη ο ΟΣΕ έχει υποβάλει  Αίτηση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Έργου και αναμένεται η έκδοση της σχετικής ΑΕΠΟ.

Το έργο αφορά κατασκευή νέας σιδ/κής γραμμής (υποδομής και της επιδομής) μήκους 9 χιλομέτρων εκ των οποίων τα 2.5 χιλιόμετρα θα είναι  διπλή γραμμή,  με ανακατασκευή του σιδ/κου σταθμού Καλαμακίου και ένα νέο σιδ/κο Σταθμό στα Διυλιστήρια της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.

Το έργο που αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, θα γίνει υπό την επίβλεψή του ΟΣΕ  και  θα πληροί τις προδιάγραφες διαλειτουργικότητας.

Το προβλεπόμενο εμπορευματικό έργο για τον ΟΣΕ  θα είναι της τάξης των  500.000 tn/έτος και υπολογίζεται ότι  θα επιφέρει αύξηση των εσόδων του ΟΣΕ κατά 1.000.000 ευρώ.