7ος χρόνος, ημέρα 2218η
Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021

Intracom: Πώληση έναντι 28,5 εκατ. ευρώ συμμετοχής σε τουριστικό ακίνητο

Intracom: Πώληση έναντι 28,5 εκατ. ευρώ συμμετοχής σε τουριστικό ακίνητο

Η Intracom ανακοίνωσε ότι η κατά ποσοστό 82,64%, θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «INTRADEVELOPMENT» υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με την εταιρεία «AMICROSS LTD» για την πώληση και μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία με την επωνυμία «Devenetco Ltd», ήτοι ποσοστό 50%. Η «Devenetco Ltd», μέσω των θυγατρικών της, είναι κυρία ακίνητης περιουσίας στο «Καλό Λιβάδι» Μυκόνου, επί της οποίας αναπτύσσεται συγκρότημα ξενοδοχείων και βιλών.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό όρους και αιρέσεις, προβλέπεται δε να λάβει χώρα έως τις 30.11.2021. Ως βασικό τίμημα της συναλλαγής ορίστηκε το ποσό των € 28.500.000. «Το τελικό τίμημα θα καθορισθεί βάσει των όρων και αιρέσεων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω δεσμευτική συμφωνία. Το επενδυτικό κοινό θα ενημερώνεται από την INTRACOM HOLDINGS επί της πορείας της συναλλαγής» καταλήγει η ανακοίνωση της Intracom.