Ιασώ: Μη δεσμευτική πρόταση από fund του εξωτερικού

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018, 09:01
-A +A
Ιασώ: Μη δεσμευτική πρόταση από fund του εξωτερικού

Τα δημοσιεύματα ότι έχει δεχθεί μη δεσμευτική πρόταση από fund του εξωτερικού επιβεβαιώνει η Ιασώ, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν έχει υποβληθεί δημόσια πρόταση για την εξαγορά των μετοχών της. 

Όπως σημειώνει η εταιρεία, η πρόταση δύναται να αποσυρθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια του fund και δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα μετουσιωθεί σε δεσμευτική προσφορά.

Αναλυτικά, αναφέρει: 

Αναφορικά με σημερινά δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, τα οποία αναφέρονται σε Δημόσια Πρόταση από αμερικανικό fund προς τους μετόχους της εταιρίας ΙΑΣΩ Α.Ε. (εφεξής η Εταιρία), και σε συνέχεια σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρία ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Αρχικά η Εταιρία διευκρινίζει ότι δεν έχει υποβληθεί δημόσια πρόταση για την εξαγορά των μετοχών της.

Η Εταιρία έχει δεχθεί μη δεσμευτική πρόταση από fund του εξωτερικού, η οποία τελεί υπό σειρά αιρέσεων και υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί νομικός και οικονομικός έλεγχος.

Διευκρινίζεται ότι η πρόταση αυτή δύναται να αποσυρθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια του fund και δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα μετουσιωθεί σε δεσμευτική προσφορά.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Σάββατο 25/05/2019
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα