7ος χρόνος, ημέρα 2055η
Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021

ΓΕΚ ΤΕΡΝA: Περιθώρια ανόδου 41% βλέπει η Euroxx - Στα 14 ευρώ η τιμή στόχος

ΓΕΚ ΤΕΡΝA: Περιθώρια ανόδου 41% βλέπει η Euroxx - Στα 14 ευρώ η τιμή στόχος

Ράλι άνω του 40% για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένει η Euroxx, η οποία σε έκθεσή της θέτει νέα τιμή στόχο στα 14 ευρώ, υπογραμμίζοντας την ισχυρή κερδοφορία του ομίλου η οποία αναμένεται να απογειωθεί με ώθηση από τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και την ηγετική του θέση στην αγορά παραχωρήσεων.

Ειδικότερα, η χρηματιστηριακή επισημαίνει το μερίδιο 37,3% που κατέχει στην αγορά ΑΠΕ η ταχέως αναπτυσσόμενη ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και εκτιμά ότι η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του ομίλου αποδίδει, καθώς με διαφορετικά προφίλ ανάπτυξης και ταμειακών ροών επιτρέπει στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να αντισταθμίσει καλύτερα τις κυκλικές διακυμάνσεις της ζήτησης για κατασκευαστικά έργα.

Παράλληλα, αναμένει οι παραχωρήσεις και οι ΑΠΕ να αυξήσουν την κερδοφορία της σε επίπεδα ρεκόρ μετά το 2021 (την περίοδο 2020-24 προσαρμοσμένα EBITDA EPS CAGRs στο 7,9%/21,8%), ενώ οι ταμειακές ροές θα επιτρέψουν και την επανάληψη των μερισμάτων από το 2023.

Σύμφωνα με την Euroxx, η αγορά υποτιμά την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καθώς στην παρούσα φάση ο τίτλος της διαπραγματεύεται σε επίπεδα του fair value που υπολογίζουν οι αναλυτές της χρηματιστηριακής μόνο για τις δραστηριότητές της στις ΑΠΕ και τις κατασκευές, οι οποίες υπολογίζονται σε περίπου 1 δισ. ευρώ. Κάτι που σύμφωνα με την έκθεση υποδηλώνει ότι δεν αποδίδεται αξία στο αμυντικό χαρτοφυλάκιο των παραχωρήσεων και των υπολοίπων δραστηριοτήτων του ομίλου.

Σε αυτά τα πλαίσια η Euroxx δίνει νέα τιμή στόχο για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΑΝ στα 14 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 41% από το τελευταίο της κλείσιμο χτες στα 9,9 ευρώ, και σύσταση overweight.