Ευρωπαϊκή Πίστη: Διαψεύδει δημοσίευμα περί «αναζήτησης κεφαλαίων με εντολή ΤτΕ»

Ευρωπαϊκή Πίστη: Διαψεύδει δημοσίευμα περί «αναζήτησης κεφαλαίων με εντολή ΤτΕ»

Η Διοίκηση της Εταιρίας Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ διαψεύδει κατηγορηματικά το «απολύτως ανυπόστατο», όπως σημειώνει, δημοσίευμα της ιστοσελίδας Bankingnews της 19/10/20 υπό τον τίτλο «Αναζητάει κεφάλαια η Ευρωπαϊκή Πίστη με εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Πίστη κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, όπως προκύπτει από τα αδιάσειστα στοιχεία των δημοσιευμένων Ισολογισμών της, έχει δείκτη φερεγγυότητας SCR 172.7% με 30/06/2020, ισχυρές συμβάσεις με αντασφαλιστικές εταιρίες με πιστοληπτική διαβάθμιση S&P AA+ έως Α,  υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και σημαντική κερδοφορία.

Με δεδομένο τα ανωτέρω και την πλήρη κεφαλαιακή της επάρκεια, σε ουδεμία κεφαλαιακή ενίσχυση υποχρεούται, πολλώ δε μάλλον, ουδέποτε έλαβε προς τούτο σχετική κατεύθυνση από την Τράπεζα της Ελλάδος, επισημαίνεται στην ανακοινωση.

Η Εταιρία καταλήγει λέγοντας πως θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων της αναφορικά με την ως άνω ανάρτηση - δημοσίευμα.